شهید دانا
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
عنوان مطالب دروبلاگ رهرو شهید محمد حسین دانا ره ... نظرات() 

بعلت اینکه چند روزی امکان نوشتن دروبلاگ شهید جاووید الاثر میسر نبود سعی شد که درآن وبلاگ اطلاع رسانی شود .لطفا سربزنید وغریب نگذارید.برای سلامتی امام زمان صلوات

یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
السلام علیک یاایتهالصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا ... نظرات() 

قال رسول ا... (ص) فاطمه بضعه منی من سرها فقد سرنی ومن سا ئها فقد سائنی

پیامبر اعظم (ص) فرمود:

فاطمه پاره تن من است کسی که اوراشاد کند مرا شادنموده است وکسی که به اوبدی کند به من بدی کرده است.

ای مهاجران وانصار شما بندگان خداهستید  شما برپادارنده احکام واوامر ونواهی اومی باشید شما حامل ونگهبان پیامها وگفتاررسول خدا هستید . شما باید درمقام حفظ ودایع وحقایق الهی وآیین اسلام نهایت کوشش وامانت داری راداشته باشید .

ای مردم بدانید که من فاطمه هستم وپدرم محمد (ص) می باشد وسخن من یکنواخت وازروی حقیقت است وازغلط ونادرستی دورمی باشد وازمن هرگز کلام بیجا وعمل بی ربط سر نمی زند.

واین است سفارش پیامبر رحمت درمورد دخترش که هنوز آب کفن پیامبر خشک نشده با اهلبیت او بنای ناسازگاری گذاشته می شود واین عصاره خلقت ومحبوب خدا ورسول دربین درودیوار مورد اذیت وآزارقرارمی گیرد ومحسنش شهید می شود وپهلویش ازضرب درآسیب می بیند یا صاحب الزمان آجرک الله   

شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت تعاونی ... نظرات() 
روزیکشنبه شب هیئت مدیره تعاونی آزاداندیشان جلسه داشت .این جلسه باتلاوت آیات قرآن آغاز شد.دراین جلسه مقررشد برای 100نفر ازهمشهریان چه آنها که عضو هستند وچه عضو نیستند دعوت نامه داده شود .این جلسه قراراست روزجمعه ساعت 4بعد ازظهر برگزارگردد. قرارشد درتعطیلات نیمه خردادتعدادی ازاعضای هیئت مدیثره وهیئت موسس برای بعضی اقدامات به ایراج بروند. امروز 250مترمربع سرامیک جهت دیوارهای یخ سازی ازیزد به ایراج ارسال شد دوروز قبل جناب آقای بخشدار وجناب آقای ایرجی ازشرکت آزاداندیشان بازدید وازنزدیک محصولات شرکت رارویت نمودند .مذاکره برسر خرید کف پوش برای دهیاریها با آقای بخشدار درجریان است . اگر سیمان مورد نیاز تعاونی تامین گردد.
جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
برگزاری همایش جوانان ... نظرات() 
امروز جمعه 27/2/87باحضورتعدادی ازجوانان درحسینیه 14معصوم (ع)ساعت 11صبح جلسه برگزارگردید.دراین جلسه تعدادی ازجوانان دیدگاههای خودرا دررابطه با تشکیل انجمن جوانان بیان نمودند.طبق اعلام قبلی برگه های انتخاب هیئت رئیسه بین اعضاء توزیع گردید .وپس ازرای گیری آقایان ابذرنجفی -محمد رضا دانا- اسماعیل دانا - عباس بهمن ونادرمسعود بعنوان هیئت رئیسه انتخاب شدندومقررشد این اعضاء بین خود جلسه برگزار ویک نفر رابعنوان رئیس یا دبیر جلسه انتخاب نمایند .اخبار واقدام انجام شده درانجمن جوانان قراراست بصورت کامل تهیه ودراختیار وبلاگها قرارگیرد . جلسه بعدی قرارشد ازسوی هیئت رئیسه به اطلاع عموم برسد. ما ضمن آرزوی موفقیت برای جوانان منتخب امیدواریم با برنامه ریزی صحیح ومدون سیاستهایی را اعمال نمایند که همه جوانان جذب این انجمن گردند.ونیز ازشرکت کنندکان درهمایش تشکر می کنیم .برای سلامتی جوانان صلوات
پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت آزاداندیشان ... نظرات() 

بسمه تعالی
اعضای هیئت مدیره وموسس شرکت آزاداندیشان امروز پنجشنبه جلسه داشت .این جلسه رسما ازساعت ۳۰/۱۷با تلاوت آیات قرآن آغاز گردیدحاضرین درجلسه  آقایان حاج حجت الله زاهد - حاج رسول دانا - مهندس اشرف - حمیدرضا یگانه - کربلایی حسن یگانه - محمد یازان - مصطفی ایزدی بودند .حاج آقا نجفی بدلبل برنامه جشنی که همسایه اشان داشت درجلسه حضور نداشت .آقایان حاج محمد دانا وسعید اکبر هم غایب بودند گرچه همه به جلسه دعوت شده بودند وروال هئیت مدیره این است که جلسات باحضور اعضای موسس نیز باشد.
دراین جلسه تعدادی برگ سهام مربوط به بستگان حسن آقا یگانه تحویل ایشان شد .وایشان نسبت به قولی که درجلسه روزجمعه هفته گذشته داده بودند تعداد۱۵سهام نقدی خریداری نمودند ووجه آن رابه امورمالی تحویل دادند.ضمنا برای یکی ازدوستانشان تعداد۳۵سهام خریداری نمودند.
گزارش مفصلی ازکارهای هفته جاری توسط مسئولین به اطلاع اعضاء رسانده شد وتصمیمات خوبی برای پیشبرد کارهای شرکت اخذ شد.
قراراست بزودی تعدادی ازاعضای هیئت مدیره وموسس به ایراج ونایین سفر کنند. احتمالا این سفر تعطیلات نیمه خردادباشد.
قراراست درایراج جلسه با شورا وتعدادی ازاهالی داشته باشند.
قرارشد هفته آینده ازساعت ۱۶درحسینیه ۱۴معصوم برگزار وتعدادی دیگر ازهمشهریها به این جلسه دعوت شوند.(روزجمعه )
دوروز است که بنا درکارگاه یخ سازی مشغول بکار می باشد .امید است تا چند روزآینده کارهای ساختمان بپایان برسدوراه اندازی دستگاه آغاز گردد.
تعدادی ازعزیزان که هفته گذشته مقررشده بود سهام بخرند توسط بعضی ازاعضای هیئت موسس وهیئت مدیره وجوهاتشان جمع آوری وقراراست بقیه نیز وجه مورد نظر رابپردازند
قرارشد بزودی کاتالوگی ازفعالیتهاومحصولا ت شرکت چاپ ودراختیار بخشدار وفرماندار ودهیاریها قرارگیرد .
بنا به اطلاعات واصله حمید رضا زاهد مدیر مدرسه ایراج ودهیار اسبق اقدام به خرید ۲۰۰قطعه بلوک سیمانی نموده است .
ضمن تشکر از حاج جعفر اکبر متولی امورمسجد امام حسین که قبول زحمت نموده ودرچند نوبت اهالی ایراج را تشویق به خرید سهام نموده است .
ازحمایتهای دهیاری وشورای اسلامی ایراج دررابطه با پیشبرد کارهای شرکت واقدامات عمرانی تشکر می گردد.
ازاینکه حوصله بخرج داده واخبار مربوط به شرکت را مطالعه نمودید سپاسگزاریم .برای سلامتی آقا امام زمان وترقی وتعالی ایراج وشرکت تعاونی صلوات .منتظر پیشنهادات وانتقادات سازنده شما هستیم .

چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
ایراج را به جهان معرفی کنیم ... نظرات() 

یکی ازراههایی که می شود ایراج را به ایرانیان ومردم جهان معرفی کرد .نوشتن متن هایی به زبان انگلیسی است .توصیه حقیر اینست کسانیکه می توانند مطلب به زبان انگلیسی بنویسند هرروز یا هرهفته گوشه ای از قدمت تاریخی ایراج ویا سرو ایراج واماکن ازقبیل مزرعه ها وجاهای دیدنی را دروبلاگ منعکس نمایندو. کسانیکه از سراسر جهان دنبال اماکن تفریحی می گردند فقط کاردارد دوستان موقعیت جغرافیایی ایران رادرقاره آسیا مشخص ودرکنار آن ازروستای ایراج وموقعیت جغرافیایی آن درایران یادکنند . طبیعی است با سرچ کلمه باستانی ویا گردشگری به زبان لاتین ایراج هم درصفحه گوگل درج می شود واین کاربسیاربزرگی برای شناسایی ایراج وجذب توریست .

 

مطلب دیگر دررابطه با برنامه های حسینیه است که 4شب است باتلاوت آیات قرآن شروع وبا حضور تعدادی ازهمشهریان واهالی شهرک نوحه خوانی می شود .بعد ازنوحه خوانی چای پخش می شود ودرپایان هم فضایل حضرت زهرا بمدت یک ربع ذکر می گردد.با ذکر مصیبت به آنحضرت ساعت 30/22خاتمه می یابد.شب گذشته بانی حسینیه برادرمحمد رضا رفیع فرزند حسن رضاقلی وشب قبل ترآن بانی خسرو نجفی فرزند حاج محمد رضا بود وشب قبل آن بانی حاج محمد حسین مسعود واولین شب نیز حاج محمد دانا بانی بود برای سلامتی این عزیزان وخانواده محترمشان وآمرزش امواتشان صلوات برمحمد وآل محمد .التماس دعا

چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
بزرگداشت شاعرحماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی ... نظرات() 

روزبیست وپنج اردیبهشت ماه روزحکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر معروف وحماسه سرای ایران است.شاهنامه فردوسی.شناسنامه پرافتخارمردم ایران زمین است وازهمین رو تمامی ایرانیان وامدارکلک معجزه آسای حکیم طوس اند.حماسه سرایی که اثرجاودانه اش علی رغم کید وشیطنت بدخواهان همواره درکنارکهن ترین ونامدارترین آثار حماسی جهان -ایلیاوادیسه هومر-درخشیده است .حماسه حکیم طوس نمایشنامه گسترده ای است از زندگی پرماجرای انسان ازهبوط تاعروج وهدایتی است جمله آدمیان راازدوزخ تا بهشت که رهنمای آن فروغ ایزدی یعنی خرد است .ضمن درخواست علو درجات برای این شاعر نامی ازدرگاه خداوند توجه عزیزان را به شعرآغازین کتاب شاهنامه جلب می کنم.

بنام خداوند جان وخرد                   کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام وخداوند جای                خداوند روزی ده رهنمای

 خداوند کیوان وگردان سپهر            فروزنده ماه وناهید ومهر

 زنام ونشان وگمان برتر است            نگارنده برشده پیکرست

به بینندگان آفریننده را                     نبینی مرنجان دوبیننده را

 نیاید بدو نیز اندیشه راه                  که او برتر ازنام وازجایکاه

سخن هرچه زین گوهران بگذرد           نیلید بدو راه جان وخرد

 خرد گرسخن برگزیند همی               همان راگزیند که بیند همی

ستودن نداند کس اوراچوهست           میان بندگی رابباید چوبست

 خرد راوجان راهمی سنجد اوی           دراندیشه سخته کی گنجد اوی

 بدین آلت رای وجان وزبان                    ستود آفریننده راکی توان

 به هستیش باید که خستوشوی            زگفتار بی کار یکسو شوی

 پرستنده باشی وجوینده راه                   به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

 توانابود هرکه دانا بود                             زدانش دل پیربرنا بود

 ازاین پرده برترسخن گاه نیست                زهستی مراندیشه را راه نیست

خشنودی قلب مقدس عالم امکان صلوات

چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
بالاخره طلسم شکسته شد ... نظرات() 

باتلاش دوماهه اخیر برای تکمیل ساختمان یخسازی ووعده وعید های شیخ بنای اردیب امروز اثاثیه خودرا برای انجام کارهای بنایی به ایراج آورد ودرحال بستن داربست فلزی است .امیدواریم زودتر کارانجام شود .
قرار است امشب دهیار به اصفهان سفرکند .انشا ئ الله نتایج خوبی بگیرد

 

سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت آزاداندیشان ... نظرات() 

باسلام به همشهریان عزیز ووبلاگ خوانان ووبلاگ نویسان
امروز بتعداد۱۱۲۵قطعه قالب لاستیکی کف پوش مدل کوزه ای توسط آقای مصطفی ایزدی وارد شرکت شد.
قراراست بزودی تولید کف پوش باتوجه به داشتن قالب افزایش یابد
همچنین روز گذشته جناب آقای ثابتی دهیار محترم روستای اردیب برای خرید ۷۰۰متر کف پوش به دفتر شرکت مراجعه ودرخواست کتبی را برای تولید ارایه نمود قرار است بعد از تولید کف پوشهای پارک ایراج تولید برای پارک اردیب دربرنامه تولید قرارگیرد.

قراراست بزودی جلسه هیئت مدیره شرکت دررابطه با زمان دعوت ازدومین گروه صاحبنظران همشهری تشکیل گردد.

 درصورت تعیین زمان مناسب بزودی دعوتنامه ها صادر وبرای  عزیزان  ارسال خواهدشد.
احتمالا تشکیل جلسه صاحب نظران درحسینیه ۱۴معصوم (ع) باشد.
برنامه های عزاداری بمناسبت ایام فاطمیه هرشب درحسینیه برگزاراست .علاقه مندان می توانند ازساعت ۳۰/۹دراین برنامه شرکت نمایند.
کسانیکه مایل به خرید سهام اقساطی می باشند می توانند به حاج محمد دانا همه روزه مراجعه
نمایند.
قرار است آقای نظر علی عشقی فردا چهارشنبه برای کمک به والدهاش به ایراج برود.
قراراست آقای علی موبد یکشنبه آینده جهت جمع آوری زردآلوی منک به ایراج برود.
با توجه به توزیع دعوت نامه ها دربین جوانان قراراست این جلسه روزجمعه ۲۷/۲/۸۷ازساعت ۱۱درحسینیه برگزارگردد.
برای مطالبات بحق خود ازنماینده محترم همه باهم تلاش کنیم تا به پروژه های عمرانی سرعت ببخشیم
جوانان مدیران آینده کشورند برای وارد شدن درعصه های مختلف یا علی یادتان نرود .
بااتحاد وهمدلی وتدبیر آینده ای خوب وروشن رابرای هموطنان خودرقم بزنیم

برای خشنودی قلب عالم امکان صلوات

سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
روزهای نحس درتمام ماههای قمری ... نظرات() 

باطلاع میرساند که درتمام ماههای قمری روزهای ذیل نحس می باشد که بهتر دراین روزها وشبهای آن کارهای مهم وکلیدی صورت نگیرد مانند : عروسی . خانه خریدن .معاملات بزرگ تجاری . مسافرت کردن و...
روزسوم هرماه
روزپنجم هرماه
روزسیزده هرماه
روزشانزده هرماه
روزبیست ویکم هرماه
روزبیست وچهارم هرماه
روزبیست وپنجم هرماه
علاوه برروزهای فوق که درتمام ماهها نحس است ایام دیگری درهر ماه نحس است که دربرنامه های بعدی خواهم نوشت

برای شادی روح شهدا صلوات

دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
کرامتی ازشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره) ... نظرات() 

مردی بنام استاد احمد مسگر نقل کرد که وقتی فرزندم رضا مفقود شد هرچه جستجو کردم یافت نشد. نزد شیخ آمدم وعرض کردم پسرم گم شده است .فرمودند: فرداصبح درفلان دروازه شهر برو وپیش ازطلوع آفتاب این دعا رادرکف دست بگیر وهفت مرتبه بگو ((یامعید))رضا را به من برگردان .هنگامی که آفتاب طلوع کند مردی با چندچهار پامی رسد فرزند تو بر آخرین چهارپا سواراست .میگفت : همانطور که حضرت شیخ دستور دادندعمل کردم وپسرم به همان تربیت به من ملحق شد. 

دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
درمعرفت نیک وبد ساعات استخاره ... نظرات() 

باسلام به علاقه مندانی که مایلند زمان خوب و بد بودن استخاره  رابدانند.بنظرم رسید پیامد سوالات متعددی که می شود دروبلاگ بنویسم تا مورد توجه عزیزان قرار گیرد.
روزشنبه :نیک است تا چاشت    بد است تا زوال (ظهر)      نیک است تاعصر      بداست تاخفتن
روزیکشنبه : تاظهر خوب است    ازظهر تاعصر بداست        ازعصر تامغرب خوب است
دوشنبه :خوب است تا طلوع آفتاب     ازطلوع آفتاب تا چاشت بداست (حدودساعت ۹تا۳۰/۹)   ازچاشت تاظهر خوب است     ازظهر تاعصر بداست       ازعصر تاخفتن خوب است
سه شنبه : ازصبح تاچاشت بداست     ازچاشت تاظهر خوب است      ازظهر تاعصر بداست     ازعصر تاخفتن خوب است
چهار شنبه : ازصبح تاظهر خوب است    ازظهر تاعصر بداست      ازعصر تاعشاء‌خوب است
پنجشنبه : خوب است تاطلوع آفتاب     ازطلوع آفتاب تاظهر بداست      ازظهر تاوقت عشاء خوب است
جمعه : ازصبح تاطلوع آفتاب خوب است     ازطلوع آفتاب تازوال بداست       ازظهر تاعصر خوب است      ازعصر تامغرب بداست       ازمغرب تاخفتن خوب است .
انشاء‌الله با رعایت زمانهای مذکور درباب استخاره   طلب خیر ازقرآن صورت گیرد.

برمحمد وآل اوصلوات

یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
جوانان درپی برگزاری همایش روزجمعه 27/2/87 ... نظرات() 

بنام خداوند جان آفرین           حکیم سخن درزبان آفرین
بنا باطلاعات واصله جوانان درجهت دعوت ازهم سن وسالان خود وآشنایی با یکدیگر درتلاش هستند.قراراست این جلسه درحسینیه ۱۴معصوم ازساعت ۱۱صبح برگزارگردد.
ضمن اینکه اسامی حدودصد نفرازجوانان دردعوت نامه نوشته شده وقراراست بزودی توزیع ودراختیارمدعوین قرارگیرد.
دراین جلسه قراراست اعضای هیئت رئیسه انجمن جوانان انتخاب گردند.
ضمن تشکر ازجوانان خودجوش وبا غیرت ازتمامی جوانان چه درتهران وچه درسایر نقاط ایران دعوت بعمل می آید.
امید است جوانان پرشورایراج باحضوردراین جلسه باردیگر نشان دهند که جوان ایراجی نسبت به آینده خود احساس مسئولیت می نماید ودوست دارد درعرصه های مختلف اعم ازصنعتی .فرهنگی .اقتصادی واجتماعی وهنری وازهمه بالاتر عقیدتی با عزمی راسخ گام بردارد.
امیدوارم این جملات حقیر خاطر بعضی ازعزیزان رامکدرنگرداندواززدن انگ قدرت طلبی به حقیر پرهیز نمایند.
ظاهرا تاکاری شکل نگرفته هیچکس متولی بوجودآوردن آن نیست اماوقتی تلاشی درجهت ارتقاء وتعالی توسط عده ای انجام شد بعضی ها تازه ازخواب بیدارمی شوند ومدعی العموم همه می شوند.
من دیگر باربه این عزیزان که بنحوی ابراز لطف به بنده وامثال بنده دارند وبا جملات قشنگشان قلب ضعیف مارا سنباده می زنند توصیه می کنم که فرزندان عزیزم راه خدمت به بندگان خدا همیشه باز است واگر می خواهید خدمت کنید یا علی بگویید تاعشق آغاز گردد.
وعزیزان من بندانند که ایجادچنین تشکیلاتی منافع مادی ندارد بلکه باید هزینه هم بشود .وریاست کردن آن هم باعث بالارفتن درجه انسان ازنظر مادی نمی شود .اگر قصد قربت درآن نباشد فایده معنوی هم ندارد.

پس فکر کنید که پیامبر اعظم فرمودند یکساعت تفکر از۷۰سال عبادت برتر است .اما چه فکری ؟ فکری که باعث انگیزه شود .فکری که باعث عمران وآبادنی شود .فکری که باعث وحدت وهمدلی شود.فکری که باعث رفع کدورتها وحسادتها شود .فکری که انسان رابه کمال برساند.فکری که انسان را به اوج ترقی وتعالی برساند. فکری که باعث شود ازمیان جوانان مدیر ومدبرومتخصص ومهندس ودکتر وکاردان وکارشناس وآیت الله وسربازمخلص امام زمان تربیت شود. انشاء‌ا...

بامید ایجاد انجمنی متحد وهمدل وهمفکر ومخلص آبادگرا ودین گرا وایراج سرفراز مخلص شما  رسول دانا  

یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
السلام علیلک یا بنت امیرالمومنین یا زینب کبری (ع) ... نظرات() 

پنجم جمادی الاول سالروز ولادت باسرسعادت نائبه الزهراء‌واخت الحسنین وروزپرستاربررهروان آنحضرت مبارک باد.
قضا به کرببلا چون کشید زینب را           قدربه قیمت جانش خرید زینب را
مگو چرا زحسینش جدا نمی گردد          خدابرای حسین آفرید زینب را

                             برای شادی روح مطهر ه اش صلوات

شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
وصیت نامه شهید جاویدالاثر محمدحسین دانا(ره) ... نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم

واعدولهم ماستطعتم من قوه ومن رباطالخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم

اللهم انصرالاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین واید علمائناالربانیین ولاسیما قائدناروح الله الموسوی الخمینی

سلام به مولی حسین ابن علی رهبرآزادگان ونائب برحق حضرت امام عصر عج روح الله

سلام برتمام امت حزب الله وسلام برپدرومادروبرادران وخواهرانم

پدرومادرعزیز ومهربانم ایام ملکوتی وایام الله است وعاشقان کربلای حسین بی صبرانه درانتظار حمله . حمله با کفر وبازکردن راه کربلای حسین (ع)

عاشقان امام زمان امشب حماسه می آفرینند .سربازان امام زمان درلحظه های بسیار حساس جانفشانی می کنند تاآنکه نظام پوسیده بعث افلقی را به زانودربیاورند واگر مهدی فاطمه مرابه عنوان سربازخود پذیرا باشد من نیز دراین حمله بزرگ شرکت می کنم وبه عنوان خط شکن دراین عرصه پیش خواهم رفت .

پدرجان ومادرجان راستی شهادت یک افتخاراست ویک انتخاب .اگر لطف خداوند شامل حالم شدو شهید گردیدم .شما خداراشکر کنید وخوشحال باشید وامید واروصابر که خداوند باصابران است .هرگز اشک نریزید .مادرم چون باعث آزردگی روح منست وباعث خوشحالی دشمنان .پدرم ومادرم من تاآنجا که بیاددارم فرزند خوبی برای شما نبودم امیدوارم شمامرا ببخشیدوفقط برای پیروزی اسلام دعا کنید که بدون اسلام هیچگاه جهان آرام نخواهدبود. 

بوسیله همین دعاها ما پیروزمی شویم .پدرومادرم جملات راخیلی خلاصه می نویسم چون قبلا دردووصیتنامه نوشته بودم ولی امکان داردبدستتان نرسد .وبرآن شدم که درلحظات آخر بطور خلاصه جملاتی بنویسم .سلامتی وسعادت شماراازخداوندبزرگ خواهانم .وهمچنین پیروزی اسلام راازخداوندتبارک وتعالی خواهانم

وشما ای برادرانم مراببخشید وخداونددرراههای خیری که قدم برمی دارید شمارا موفق بداردوهیچگاه مساجدرا فراموش نکنید واعتصام وکاروتلاش وکوشش در راه اسلام

برادرانم برشما بادکه گوش به فرمان بزرگ رهبر باشید که همانا نائب برحق امام مهدی عج تعالی فرجه الشریف می باشد.اطاعت ازاو اطاعت ازخداوند است.

برادرانم حتما می دانم که مسئله شهادت برای شما حل شده است ولذا تقاضا می شود درتسکین دادن مادرکوتاهی نکنید.نگذارید هیچگونه اشکی ریخته شود.ازهمه شما برادران تقاضای بخشش دارم وبرای خواهرانم سلامتی ازخداوندطلب می کنم وامیدوارم شما نیز صابر وشکیبا باشید وفقط پیروزی حق را درنظر بگیرید

برادرانم : پدر:مادر: خواهرانم هرکس ازمن بدی یا ناراحتی دیده ازطرف من ازاو عذرخواهی کنید .

دراین سطر ازوصیتنامه اشاره به خوابی که دیده اشاره کرده است که چون قبلا ازنظرتان گذشت ازنوشتن مجددصرف نظر می شود.

تصمیم درمورد محل دفنم بعهده پدرومادروبرادران وخواهرانم خواهدبود. وحتی المقدوردرتشیع جنازه ام دعای صحیفه سجادیه درباره مرزداران رابخوانیدکه خود خیلی موثر است .

درپایان امیدوارم رهبر عزیزم درپناه امام زمان محفوظ بماند.وشما درپایان نمازهایتان برای رهبر دعا کنید

بامید پیروزی حق برباطل       ۸/۷/۶۱ منطقه عملیاتی سومار   محمد حسین دانا   امضاء

توضیح اینکه عملیات درنیمه شب نهم مهرماه  سال۶۱بارمز یا مسلم بن عقیل(ع) آغازشد.وشهید جمعی گردان سلمان ازتیپ محمد رسول ا...(ص)بود.

روحش شادوراهش پررهرو باد     التماس دعا                       

شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
شروع برنامه عزاداری فاطمیه اول ... نظرات() 

السلام علیک یا ایتهالصدیق الشهیده

ازامشب بمدت ده شب برنامه عزاداری درحسینیه 14معصوم (ع)

ازعلاقه مندان دعوت بعمل می آید دراین برنامه ها شرکت فرمایند.

هیئت مدیره حسینیه 14معصوم

شروع برنامه ساعت 30/21

خاتمه :30/22

شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
هیئت مدیره باحضورگروهی ازصاحبنظران ... نظرات() 

بنام خداوند هستی بخش

شرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج درجهت صعود قله های تعالی وتوسعه با توکل به خدا وهمت وپشتیبانی غیورمردم ایراج

درپی تصمیم اخیر هیئت مدیره شرکت آزاداندیشان مبنی بردعوت ازصاحب نظران درعرصه تولید وفرهنگ و... اولین گروه ازهمشهریان بادعوت رسمی وکتبی مدیرعامل شرکت ،روزگذشته درجلسه ای که  طبق هماهنگی درمنزل یکی ازاعضای هیئت مدیره (جناب حاج محمد حسین نجفی) تدارک شده بود حضوریافتند. ضمن تشکر اززحمات حاج آقا نجفی بخاطر قبول این زحمت مسایل وموارد ذیل دراین جلسه مطرح گردید .ضمن اینکه قراراست درآینده ای نزدیک گروه دیگری ازهمشهریان دعوت به جلسه شوند.

شروع رسمی جلسه ساعت ۱۵:۴5روزجمعه مورخ 20/2/87تلاوت آیات قرآن مجید

 خوشامد گویی توسط میزبان حاج آقا نجفی خوشامد گویی

ارایه گزارش جامع فعالیتهای شرکت، توسط حاج آقا زاهد(مدیرعامل )

بیان چشم اندازواستراتژی شرکت ونیز طرحهای دردست مطالعه شرکت توسط حاج رسول دانا (رئیس هیئت مدیره )

گزارشی دررابطه با تولید تینر واقدامات انجام شده توسط مهندس اشرف (عضو هیئت مدیره )

ارایه نظرات توسط آقایان ابومحمد مهرنوش جمشیدی ، محمدحسین عامری ، محمدحسن عامری ، حاج اکبر زاهد، دکتر فرج ا...زاهد، جناب یازان ، حاج محمد مسعود، حاج محمدحسین مسعود، کربلایی فرهاد نجفی ، جناب دهیار محمد حسن مسعود ، کربلایی عبدالرضا مسعود ،داود معتمدی وحاج علی اکبر وسایر عزیزان

پاسخ به سوالات مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره

دراین جلسه باتوجه به هزینه بربودن طرحهای دردست اقدام ازقبیل یخ سازی وتینر سازی ودرخواست هیئت مدیره ازمدعوین جهت کمکهای مالی تعداد479سهم خریداری شد بمبلغ 14370000تومان که مبلغ 4500000تومان بصورت نقدی وبقیه بصورت اقساطی می باشد .

بالاترین سهم خریداری شده توسط عزیزان حاضر درجلسه 60سهم وحداقل آن سه سهم بود .

ضمن تشکر ازعزیزان شرکت کننده مقررگردید نظرات ارایه شده جمع بندی وروی تک تک آنها کار کارشناسی انجام ودرصورت قابل اجرا بودن اقدام گردد.

همچنین ازبذل محبت عزیزان تشکر می گردد.وامید است اینگونه جلسات ستمراریابد.  پیامد جلسه مذکور مقررشد درایراج کسانیکه مایلند سهام بصورت اقساطی خریداری نمایند ازطریق حاج جعفر ازبلند گو اعلام گردد.تعدادی کمی ازمدعوین به دلیل مشکلاتی که داشتند نتوانستند درجلسه حضوریابند .ضمن اینکه قبل ازشروع جلسه علت نیامدن خودرا توضیح داده وازاین بابت عذرخواهی نمودند.

ضمنا ازاینکه همه همشهریان مقیم تهران واطراف دعوت نشدند بعلت محدویت مکانی وزمانی بود ونیز بطول انجامیدن جلسات که ازحوصله خارج بود .

ضمن احترام به همه همشهریان دست فرد فرد آنها رابوسیده وبتدریج با برنامه ریزی وزمانبندی مناسب ازآنان دعوت بعمل خواهد آمدوازدیدگاههای آنان استفاده خواهدشد.

جلسه ساعت ۱۹باذکرصلوات خاتمه یافت )برمحمد وآل اوصلوات

اولین فروش بلوک شرکت باتوجه به تولید روتین بلوک وکیفیت بالای آن تعداد800قطعه بلوک توسط حاج رسول دانا ازاعضای هیئت مدیره خریداری شد .قیمت بلوک طبق مصوب هیئت مدیره هرقطعه 360تومان می باشد . عزیزانی که قراراست بنایی کنند شایسته است ازبلوکهای شرکت استفاده نمایند . 

موزاییک وکف پوش وبلوک ازتولیدات شرکت است که درصورت نیاز می توانید سفارش دهید.

ضمنا ازتمام وبلاگ نویسان که ازشرکت حمایت می کنند تشکر می شود.  

پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
کرامتی ازحاج عیسی بیابانکی (ره)قسمت دوم ... نظرات() 

باسلام به علاقه مندان به سرگذشت بزرگان

وقتی بیدارشدم وبرصورتم عرق نشسته بود ازجا بلندشدم والدینم رادیدم درحال نماز هستند .مقداری دررختخوابم نشستم وهمینطور مات ومبهوت بودم خدایا ما قراربود امروزبرویم ونبش قبرکنیم با این خواب ظاهرا همه چیز روشن شد .مرحومه مادرم وقتی مرا آشفته دید فرمود نکند خواب بد دیدی که اینچنین عرق برصورتت نشسته چیزی نگفتم ولی درفکر بودم بلندشدم نمازراخواندم وبعد تلاوت آیاتی ازقرآن ولی شدیدا خواب مراتحت تاثیر قرارداده بود.مادرکنجکاوی نمود وفرمود بالاخره نگفتی چه خوابی دیدی .موضوع را دقیقا برایش شرح دادم ایشان فرمود خداموهبت کرده واطلاعاتی که می خواستی بشما داده .ایشان با این اوصاف قطعا ازبزرگان است وبدنش سالم ونباید سنگ لحد رابردارید .علاوه برآن ازدفتر مقام رهبری هم کسب تکلیف کردم گفتند تاسنگ لحد رابردارید ولی سنگهای لحد رابرندارید واینکار حرام است .بعدازظهربود که باعزیزانی که نام بردم جمع شدیم وخاک برداری قبررا شروع ویک کیسه سیمان وماسه آماده کردیم وملاتی مهیاشد همهبااشتیاق اینکارراباسرعت انجام می دادند.تارسیدیم به سنگهای لحد وهمینکه خواستند سنگ رابردارند گفتم دست نگهدارید وجریان خواب وکسب تکلیف را نقل کردم .قدری پافشاری کردندگفتم من رفتم مسئولیت شرعی آن بپای خودتان .گفتندباشد سنگ رابرنمی داریم فلذا قبررا با ملات سیمان درست کردیم وروی آن را با آجر آماده کردیم .البته برای صحت این موضوع باآقای صمد کاشف گفتگو شد که برود ماهان کرمان وازخانقاه دراویش وازبزرگان آنها بپرسد ظاهرا رفته بود ولی سرنخی پیدانکرده بود خداروحش راشادکند.ضمنا کرامت ایشان رادربخش بعدی نقل خواهم کرد. خشنودی قلب مقدس امام زمان صلوات 

پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
کرامتی ازحاج عیسی بیابانکی (ره) ... نظرات() 

 بسم الله الرحمن الرحیم
حاج عیسی کیست ؟
حاج عیسی شخصیتی عارف واهل طریقت وشریعت بوده است .ایشان حدود ۲۵۰سال قبل ازدنیا رفته وهنوز هم ارادتمندان به این مرد بزرگ ازاوبه نیکی یادمی کنند وبرسر مزاراوفاتحه می خوانند وبرقبرش آب می پاشند وکنارمزارش ازخداوند استمدادمی طلبند.
شایددرذهن خوانندگان خطور کند که چه مدرکی وجود دارد که ایشان در۲۵۰سال قبل ازدنیا رفته (سال۱۱۵۰هجری شمسی ) که این خود جریانی مفصل دارد که بنده خود بادرخواست ازذات اقدس الهی شبی باتلاوت قرآن وذکر وتوسل ازخداوندخواستم این شخصیت را بشناسم .اگر این جریان که نقل میکنم درهنگام سحر حادث نمی شد شک می کردم که شاید رویای کاذب باشد.
ازآنجا که پیران ایراج نسبت مارا به ایشان می دانستند واشخاصی مانند مرحوم قاضی .مرحوم اقبال .مرحومه کربلایی زلیخا موبد .مرحوم محمد یگانه (محمد قربانعلی)مرحومه فاطمه صغری اکبر .مرحومه گلستان خانم میرزا ملا ومرحوم پدرم ومرحومه والده ام که خداوندهمه آنها دراین شب جمعه رحمت کندبارها وبارها گوشه هایی ازکرامات این شخصیت را نقل کردند.باتفاق برادرم حاج محمد وپسرعمه هایم حاج اکبر وحاج اصغروحاج روح ا.. آقا نعمت ودکتر فرج وآقا مهدی وخواهر زاد هایم تصمیم گرفتیم قبررا خراب وحتی سنگ لحد رابرداشته ودرصورت سالم بودن جنازه کفنی براوبپوشانیم وقبررا مرمت کنیم وحتی برآورد هزینه های آن نیز درسال ۷۴انجام شد وراجع به قطعه زمینی که متعلق به مرحوم اسدا...اکبربود باحاج جعفر صحبت شد وایشان زمین راوقف نمود که ما حصارکشی نماییم . عزم ما جزم شد بود ودریکی ازروزهای عید ۷۴تصمیم به این کارداشتیم .اما بنده خیلی مشوش بودم وترسی عجیب دردلم افتاده بود وازآنجا که طبق احکام رساله نبش قبر بزرگان حرام است مانده بودیم که چه کنیم .لذا با درخواستی که ازخداوند کردم خواستم قضیه برما روشن شود. درعالم رویا دیدم که داریم قبررا می کنیم تا به لحدبرسیم .ناگهان تا سنگ لحد رابرداشتیم دیدم که جنازه ای تازه با گیسوانی بلند وبه رنگ خرمایی وصورتی نورانی وباکفن سالم آرام خوابیده وچشمانش بسته بود نگهان چشمش رابازکرد وتبسمی نمود .ودرقبرنشست ودوباره خوابید وچشمش رابست. من می خواستم حرف بزنم اما نمی توانستم لذا نگاهی به توی قبر انداخته وچشمم به لوح سنگی خورد که روی آن نوشته بود وفات سنه۱۱۵۰تااین رامشاهده نمودم ازخواب بیدارشدم وبدنم خیس عرق شده بود واین دقیقا زمانی بود که صدای الله اکبر ازبلندگو شنیده شد.ادامه دارد

پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
کرامتی ازشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره) ... نظرات() 
آقای چراغچی باشی آستان قدس رضوی که ازمعمرین است نقل نمود که پدرم درگذشته بود ومن طفل ودرتحت سرپرستی عمویم بودم. پس ازدواج . همسرم دچار سرطان پستان شد به طبیب مراجعه کردم گفتند باید قطع شود .وی شبها ازدرد خوابش نمی برد .نزد عمویم رفتم وازاوکمم خواستم .عمویم گفت چرا نزد حاج شیخ حسنعلی نمی روی؟ عصر به مدرسه ای که حاج شیخ درآن تدریس می کرد آمدم ووارد اطاق ایشان شدم .فرمودند ناراحت نباش ازاین انجیر ها هرروزصبح یک دانه بدهید بخورد .روزاول انجیر راخورد درد ساکت شد .روزدوم بهتر شد وروزسوم اثری ازآن نماند وبه کلی خوب شد.(نقل ازکتاب نشان ازبی نشانهاج ۲ص۴۹)
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت تعاونی ... نظرات() 

-شب گذشته اعضای هیئت مدیره با حضوریکی ازاعضای هیئت موسس وعضو علی البدل شرکت تعاونی جناب آقای کربلایی حسن یگانه درحسینیه ۱۴معصوم جلسه داشتند.(مورخ۱۷/۲/۸۷)

- این جلسه  ازساعت ۱۵/۹شب  با حضور تمامی اعضا وبا تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید آغاز شد وسپس گزارشی از وضعیت شرکت ارایه گردید .

درحال حاضر شرکت با ۶نفر کارخودرا آغاز وطبق سفارش نسبت به تولید موزاییک وکف وش وبلوک اقدام می‌نماید .

کارهای اداری را آقای‌مسعود دراصفهان ونایین دنبال می‌نماید

کارتکمیل وآماده سازی کارگاه یخ سازی نیز شروع شده است

انتظار می رود حداقل بمدت ۱۰روزکارهایی ساختمان انجام وسس برای‌استقراردستگاههای‌یخ زنی اقدام گردد. ییش بینی می شود که انشاء‌الله تا ۲۰خردادتولید یخ آغاز گردد.

دررابطه با تینر سازی نیز بزودی لوله کشی واسقرارتجهیزات انجام وازرئیس سازمان صنایع نایین دعوت خواهدشد تا ضمن بازدید ازطرح نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

دررابطه با سایر طرحها تا نهایی شدن آنها واخذ مجوزها زمانبر بوده وفعلا نمی توان از آنها اطلاعاتی ارایه نمود .

دراین جلسه موضوع تحویل اوراق سهام مطرح شد که قرارشد به حاج محمد دانا مراجعه وبا ارایه فیشها ویا درصورت نداشتن وگم کردن فیشها با اخذ امضاء اوراق تحویل گردد.

برای سلامتی امام زمان صلوات  ختم جلسه ساعت ۲۰/۱۱شب با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد

سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
کراماتی ازحضرت شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (ره) ... نظرات() 

آقای حاج سید محمد حایری قائنیازقول یکی ازدوستان خود نقل نمودندکه شخصی آمد خدمت حاج شیخ عرض کرد دعابرای اولاد می خواهم .فرمودند صلاح تو نیست اولاددارشوی .زیاداصرارکرد.پرسیدندآیا حاضری اولادارشوی وکورشوی وپسرتودست ترابگیردوعصاکش توشودوتوسائل به کف شوی ؟عرض کرد بلی حاضرم .ایشان دعایی دادندوشخص مزبور صاحب پسری شد وگفت خودم دیدم آن شخص راکه کورشده وپسرش دست اورامی گرفت ودربازارمی گرداندوگدایی می کرد.(نقل ازکتاب نشان ازبی نشانها ج۲ص ۶۲

(برای شادی روحش صلوات)

سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
داستانی جالب ... نظرات() 
میگویند روباهی بود که حقه بازی ونیرنگ اوبرهمه آشکاربود.ازبس دروغگو بود کسی اوراقبول نداشت
رنگ این روباه سیاه بود  وهمه وقتی اورا می دیدند ازاونفرت داشتند.دید درمیان ده جایی ندارد.باخود اندیشید که باید خودم راعوض کنم چون باشعارهایی که می دادواهل عمل که نبود بماندبلکه خیانت هم می کرد .بالاخره رفت پیش نقاش گفت تمام موی بدنم را رنگ کن من پول خوبی به تومی دهم البته این نقاش درآن آبادی نبود وازحیله روباه خبری نداشت . رنگ قشنگی به روباه زد وچند روزی هم روباه آفتابی نشد مردم آبادی ونیز حیوانات اهلی باورشان شده بود که روباه حیله گر ازآبادی رفته لذا نفس راحتی کشیدند.اماپس ازچند روزی ناگهان چشمشان افتاد به روباهی خوشگل دیدند این روباه به هرکس می رسد سلام می کند وآنان را تحویل می گیرد .وکاری هم به کارکسی ندارد .وقتی اعتمادنسبی مردم را جلب کرد.گفت من به لحاظ آشنایی باشما ونیز نشان دادن منزلم  به شما می خواهم شما رادعوت کنم .خروسی را دید واوراهمراه خود کرد وباهم به راه افتادند به مرغی رسید مرغ راهم با خود همراه کرد رسید به اردکی واردک را هم اغفال وبا این پرندگانبه راه افتادند تا به غاری رسیدند روباه تعارف نمود وهرسه پرنده را داخل غار برد آنگاه خود داخل غارشده ودرب غار را بست پرندگان بیچاره درفکر بودند که روباه چه خیالی درسر دارد که روباه شروع بهسخن کرد وگفت واما توای خروس به چه جهت مردم را نیمه شب ازخواب بیدار می کنی وآرامش مردم رابهم می زنی توباید اعدام بشوی خروس گفت من ماموریت دارم هنگام سحر مردم رابرای نماز بیدارکنم گفت این حرفها را کناربگذار مردم ازتوناراضی هستند.بلافاصله بادندانهای تیزش خروس را خفه کرد.نوبت به مرغ رسید ازمرغ پرسید توچرا با یک تخم گذاشتن این همه سر وصدا می کنی وآسایش را ازمردممی گیری تا خواست حرف بزند گفت ساکت توهم باید اعدام شوی ومرغ را هم خفه کرد اردک بیچاره گفت من نه سر وصدا می کنم ونه مردم را بیدار می کنم با من دیگر کاری ندارد.که روباه بی نام ونشان رنگ عوض کرده گفت توهمباید محاکمه شوی گفت به چه جرمی من که آزارم به کسی نمی رسد .گفت اتفاقا جرم تو ازهمه سنگینتر است ومی روی بالای چشمه وآب راگل آلود می کنی واین جرم بزرگی واورا هم خفه  کرد.ای برادر من ازاین داستان نتیجه می گیریم که کارکردن جرم است وهیچ کاری نمی شود انجامداد چون مدعیان بی نام ونشان کاسه داغ تر ازآشند.امیدوارم دوستان خواننده برداشت منفی نداشته باشند. وبه کنه مطلب توجه نمایند. برای شادی روح امام وشهدا ومومنین ومومنات صلوات
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
اطلاعیه ایام فاطمیه ... نظرات() 

 

امام زمان عج تعالی فرجه الشریف فرمودند:

سجده شکر واجبترین وضروری ترین سنتها است .


السلام علیک یاایتهالصدیقه الشهیده

فاطمه بضعه منی من آزاها فقد آزانی ومن آزانی فقد آزا...

رسول اعظم اسلام فرمود :

فاطمه پاره تن من است هرکس اورابیازارد من راآزرده وهرکس من رابیازارد خدارا آزرده است
بافرارسیدن ایام جانسوز فاطمیه حسینیه چهارده معصوم (ع) اقامه عزا می نماید.
ازروزشنبه مورخ ۲۱/۲/۸۷لغایت۳۰/۲/۸۷بمدت ده شب بمناسبت فرارسیدن دهه فاطمیه اول برنامه های عزاداری وسخنرانی برگزارمی گردد.
شروع برنامه ساعت ۳۰/۲۱تا۳۰/۲۲
شب پنجشنبه وجمعه طبق روال قرائت قرآن وترجمه وبیان احکام وزیارت جامعه همراه باعزاداری وشب جمعه نیز دعای پرفیض کمیل وسخنرانی وعزاداری برگزارخواهدشد.
ازعلاقه مندان وشیفتگان به اهلبیت عصمت وطهارت دعوت بعمل می آید باحضور معنوی خویش قلب عالم امکان راخشنود سازند.
ازپیشنهادات ونظرات شما درجهت هرچه بهتر برگزارشدن برنامه استقبال می نماییم .

ازطرف : هیئت مدیره حسینیه ۱۴معصوم (ع)  

یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید محمدحسین دانا قسمت هفتم ... نظرات() 

بسم رب الشهداء والصدیقین
باسلام به علاقه مندان زندگینامه شهداء حقیر درقسمت ششم موضوع خواب دیدن شهید را خاطرنشان ساختم که درقسمت بعدی بنویسم .اینک متن نامه شهید دررابطه باخواب موردنظر
بسم الله الرحمن الرحیم    برادران : خوابی دردوهفته قبل ازرفتن به جبهه دیده ام که لازم میدانم بازگو نمایم
دعای کمیل بود آیه ا...شهیددکتر بهشتی برگزارکننده دعای کمیل درخیابانی حوالی آذری .خیابان درخت کوچک بسیارداشت وفضا تاریک .فقط درمحوری که دکتربهشتی نشسته بودند یک فانوس بود دکتر با چهره ای نورانی دعای کمیل می خواند.مردم زیادنبودند.ماهمراه باچند تن ازدوستان موقعی رسیدیم به انتهای خیابان رفتیم .دیدیم صدارسا نیست .من گفتم برویم دورفانوس  وقتی نزدیک شدیم دوستان خودمان ودرراس آنها دکتر بهشتی رادیدیم که دعا می خواندند.وقتی نشستیم دکترفرمودندبخوان دعارا درآن موقع بودکه دیدم یک سری پرونده درپهلوی دکتر مظلوم هست که دارند هرلحظه ای نگاهی به آن می کنند.من نگاه کردم دیدم پرونده موردنظر پرونده من است که مسئول انجمن اسلامیمان نوشته ودردست  دکتر بهشتی است .مرابه دفتر حزب به آیت الله دکتر بهشتی معرفی کردندتاباایشان همکاری کنم .دکتردرمرحله اول مراشناخت ومراپذیرفت بعد ازاتمام دعا مردم متفرق شدند.دیدم چندین پاسدارازفاصله های دوردارنداوضاع راکنترل می کنند.من پیاده ودرتاریکی دنبال دکتربهشتی راه افتادم ومی آمدم تااینکه بنظرم رسید درجایی مانندپمپ بنزین که بسیاروسیع بود ولی درواقع چندراه منشعب می شد ماوپاسداران ودکتر بهشتی بهم رسیدیم وهیچکس دیگر نبود .ازآنجا قراربود دکتر بهشتی باماشین خودشان بروند.پاسداران ناپدیدشدندمن سوارماشین دکتر شدم  دیدم جلودرب باغی ایستادوازماشین پیاده شدو واردباغی شد که درختان تنومندداشت .من جلودرب باغ توی ماشین بودم وداخل باغ نرفتم .به دکترگفتم راه سعادت رابرای من بگو .فرمودبیا داخل باغ وباهم درماشین به تومی گویم شایددر آن موقع کسی دکتر راصدازد وعجله داشت .فرمودنظر به احکام رساله واسلام .وداخل باغ  شد ودیدم چهره اش عوض شد ومانندسیدی باگیسوان بلند درماشینی دیگر نشست وآنگاه دیگراوراندیدم  ومن درماشین بودم که ازخواب بیدارشدم .والسلام .خداهمه شهیدان راباسالارشهیدان محشورگرداند.آمین یارب العالمین

یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
کاش میدانستیم ... نظرات() 
باسلام کاش می دانستیم پاسخگوی مشکلات مردم درشهرستان وبخش خوروبیابانک کیست .شعارحمایت ازتولیدکننده توسطمسئولین محترم کشورازرئیس جمهورمحترم تاوزراونماینده همه اینست که دولت حامی تولید کننده وبوجودآورنده کاراست .الان باگذشت بیش ازیکسال ازتاسیس شرکت تعاونی آزاداندیشان روستای ایراج وفراهم کردن امکانات مقدماتی وجذب 5نفرنیروی انسانی کسی نیست که به حرفهای ما گوش کند.اگر نماینده محترم شهرستان تاقبل ازانتخابات دستی برآتش داشت وهرازچندگاهی دربین ایراجیان درتهران حاضرمی شد وشرکت آزاداندیشان را مورد حمایت قرارمی داد.ظاهرا با برگزاری انتخابات وپیروزی دکترحسنی درمجلس هشتم سرشان بسیارشلوغ شده ونه رئیس دفترشان ونه خودشان حاضر به پاسخگویی مسئولین شرکت نیستند. اگرپی گیری مطالبات بحق جرم است .به خدا پناه می بریم . اینجانب روزی نیست که با همراه دکتر حسنی تماس نگرفته باشم نه یکباربلکه چندین بارودرساعات مختلف متاسفانه جواب نمی دهند وپیامهایی راهم کهبرایشان ارسال می نمایم پاسخ نمی دهند.آقای رئیس اداره کارنایین وآقای فرماندار وآقای بخشدار بالاخره بااین همه دودندگی که شده وهزینه هایی که صورت گرفته تاجواز بهره برداری برای کارگاه موزاییک سازی شرکت صادرگردیده بفرمایید به کجا مراجعه کنیم سهمیه سیمان بما بدهند. درفروردین ما بعلت نداشتن سیمان بیش ازده روز کارگاه کارنمی کرد آیا می توانستیم به نیرویی که باهزارامید جذب شده بود جوابش کنیم .حالا بیش از20روزاست یکی از کارکنان شرکت دراصفهان پی گیر سهمیه سیمان است ولی تاکنون موفق نشده .نه استانداری جواب می دهد نه سازمان صنایع اصفهان .جناب آقای دکتر حسنی درنامه ای موانع موجود سرراه شرکت رابرایتان مکتوب کردیم بفرمایید کجا مراجعه نماییم .ما باهزارامید واردمیدان شدیم تلاش شبانه روزی داریم برای جذب نیروی انسانی باید طبق تعرفه بیمه عمل کنیم یک کارگر مبتدی راباید بیش از260000تومان حقوق ثابت بدهیم این درحالی است که حقوق پایه درهمه جای مملکت ماهی 219500تومان است .بااین هزینه قیمت تمام شده بالا می رود ودربخش خوروبیابانک کسی ازتولیدات استقبال نمی کند. خدایا توشاهد باش ما حقمان رامطالبه کردیم ولی کسی به ماپاسخ نمی دهد.
شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
جناب اشرف ازاصفهان ... نظرات() 

باسلام وعرض ارادت ازاینکه سری به وبلاگ شهید زدید سپاسگزارم .ازاظهارنظری هم که فرمودید ممنونم . امابرای روشن شدن موضوع مطالبی رابعرضتان می رسانم باشد که موثرواقع گردد.
فرموده بودید این عزیزانی که هیئت موسس شدند خجالت می کشندکه بگویندماایراجی هستیم ونیز فرمودید که اینها هرچند سال یک باربه ایراج می روندودرپایان اظهارنمودید که دوران جهل گذشته وباید ازهمه جوانان ایراج دعوت می کردیدو...
درمورد مطلب اول عرض کنم که شش نفری که اسامی آنها ذکرشده بود آقای مهندس علیرضا زاهداست که علاقه ایشان رابه ایراج بنده می دانم که دنبال یک تعطیلی دوروزه است که برود ایراج وسری به والدین بزند واوقات خوشی را بگذراند وبه ایراجی بودنش افتخارمی کند.
درمورد بنده زاده اینجانب نیز ازقدیم ضرب المثل است که گفتند اهل کجایی گفت هنوز زن نگرفته ام یعنی هرجا که زن بگیاهل آنجا هستم .وایشاننیز علاقه مندبه ایراج است وچندسال پیش حتی درخواست زمین مسکونی هم داده ولی هنوز واگذارنکرده اند
آقای دهیاراست که هم بزرگ شده ایراج است ودهیار وعلاقه مندبه وطن وپی گیریهایش رانسبت به روستا مشاهده می کنید.
آقای قاسم دانااست که ایشان هم مانند پدرومادرش علاقه مندبه ایراج وسالی چند نوبت به ایراج سفر می کند

آقای علی نجفی هم که هم خودش ایراجی است وهم همسرش
آقای عباس بهمن وامیریگانه هستند که این عزیزان هم والدینشان درایراج خانه وملک دارند واگر سالی دوبارنباشد حداقل درایام نوروز ایراج می آیند وبا توجه به آشنایی که بنده بااین عزیزان دارم اینکه ایراجی باشند نه تنها خجالت نمی کشند بلکه به آن افتخارهم می کنند.
درمورد مطلب سوم شما درست می فرمایید عصر جاهلیت گذشته ومردم بیدارند وباید هم همین طورباشد  شما که اهل کمال وفضیلت هستید بخاطرداشته باشید که ازنامبردگان دعوت خصوصی بعمل نیامده است که بشوندهیئت موسس ویا عنوان دیگر .شرکت آزاداندیشان هم که شکل گرفت حاصل تلاش تعدادجوانی بود که شاید چندجلسه برگزارکردند تابه نتیجه برسند وهمانها که درجلسات اولیه شرکت نمودند شدندموسس وبندگان خدا خوب هم درخشیدند وقت زیادی گذاشتند هزینه های زیادی هم کردندولی وقتی انتخابات شد تعدادی ازآنها رایشان کم بود ودرثانی اعضای هیئت مدیره طبق نظر وزارت تعاون نمی بایست از۵نفر بیشتر باشد البته باتوجه به تعداداعضا شرکت .الان هم درکنارهیئن مدیره تلاش می کنند وزحمت می کشند.
اگر تلاش آنهانبودقطعا امروز شرکتی وجود نداشت .
بنده برای استارت این موضوع واحساس نیاز این انجمن مشورتهایی بادوستان داشتم ونتیجه براین شدکه ازطریق وبلاگ اطلاع رسانی شود حالا بعضی از جوانان دسترسی به اینترنت نداشتند ویا اطلاع نداشتندبماندویا کارداشتندویا مسیرشان دوربود وهزاران دلیل دیگر .مابرای اینکه ازاولین جلسه نشت نتیجه ای گرفته باشیم پیشنهاددادیم که باتعدادکم نمی شود انتخابات کرد اما می توان بعنوان موسس به آقایان مسئولیت دادتا ازسایرجوانان دعوت کتبی بعمل آورند تادرجلسه بعد باحضورحداکثری بتوان میریت انجمن راانتخاب وکارراشروع نمود .گرچه هیچکدام ازاین عزیزان تمایلی به این مسئولیت نداشتند ولی با خواهش بنده ومهندس اشرف قبول نمودند که بعنوان جوانان ایراج کارراتارسیدن به نتیجه ادامه دهند.که جاداردتشکر شود . بنابراین دراینگونه کارها هیچگونه مناتفع مادی وجود ندارد وهیئت موسس بمحض انتخاب مدیریت انجمن مسئولیت خودرابه آنها محول می نمایند. شاید شما بپرسید که مگرشما قیم جوانان هستید که اینها رابعنوان هیئت موسس پیشنهادنمودید .که درجواب عرض می کنم خیر اما چون دراولین جلسه این هماهنگی رابنده انجام دادم وقصد ندارم که درجلسات بعدی حتی درجمع شما باشم نه بلحاظ اینکه شمارادوست نداشته باشم بلکه بخاطر اینکه من جوان نیستم که دراین جلسات باشم رسالت بند بنظرم تاهمین جابود وبس وادامه آن بعهده جوانان است . البته اگر روزی بنده رابعنوان مهمان دعوت نمودند باکمال میل در خدمت آنان خواهم بود. انشاءا...توانسته باشم شک شبهه جنابعالی وسایر عزیزانی که شاید نظرشماراداشته باشند برطرف نمایم .ازابرازلطف شما ممنونم .رسول دانا 

شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید محمدحسین دانا قسمت ششم ... نظرات() 

بنام حی توانا
شهید محمد حسین پس ازاعزام به جبهه فقط دونامه برای ما فرستاد.با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید حقیر نگران ثبت نام ایشان بودم درپاسخ نامه دوم نوشتم که هنرستان پیام داده که محمدحسین بیاید سریعتر ثبت نام کند ولی پاسخی به نامه داده نشد ودرنهم ودهم مهرماه ۶۱که عملیات رمضان بارمز یا مسلم بن عقیل درغرب ایران عزیزوبلندیهای مندلی شروع شد گزارشات ضد ونقیضی ازگردان سلمان می رسید که حاکی ازآن بود که این گردان دربمباران دشمن کاملا ازبین رفته .دراوایل مهر که ازنامه های شهید خبری نشد مابرادران نامه سومی نوشتیم وگله مند شدیم که چرا جواب نامه رانمی دهید .اما دراواخر مهرماه ناگهان پست چی دونامه ای که مافرستاده بودیم عودت دادوروی پاکت نوشته شده بود که رزمنده مورد نظر شناخته نشد .اینجا بود دوبرادرم حاجی فیض ا..وحاج محمد تصمیم گرفتندسری به منطقه بزنند .دررفتنشان به منطقه مرا هم خبر ندادند چون درس می خواندم ولی با رفتن چند نوبت برادرم حاج محمد درجبهه جهت پیداکردن ایشان بعداز۴۵روز ایشان با ساک وسایل ایشان برگشت واز اسارت ایشان طبق شنیده های خود خبر داد .وقتی به وصیت نامه ایشان نگاه کردیم موضوع خداحافظی نکردن خود باوالدین را دررابطه باخوابی که قبل ازجبهه رفتن دیده بود وآن رامکتوب نموده ودریکی ازدفاتر خود گذاشته بود روشن نمود .قضیه خواب ایشان رادرقسمت بعدی به حول وقوه پروردگار عالم نقل خواهم نمود ودرقسنت بعدی هم متن وصیت نامه را .خداارواح شهیدان رابا حضرت سیدالشهداء محشور گرداند. برای سلمتی امام زمان صلوات . 

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخباری ازجلسه روزگذشته همایش جوانان ... نظرات() 

درپی اطلاع رسانی برگزاری همایش ازچند روزقبل روزگذشته تعدادی ازجوانان منجمله آقای محمدحسن مسعود دراین جلسه حضورداشت .
گرچه انتظاراین بود که تعدادبیشتری ازجوانان دراین جلسه شرکت کنند.لکن دراولین جلسه استقبال قابل ملاحظه نشد.بایک ساعت تاخیر جلسه باتلاوت آیات قرآن توسط حاج رسول دانا آغازشد وسپس ایشان با تشریح اهداف جلسه ازجوانان خواست این برنامه راادامه داده وهرچه سریعتر نسبت به برگزاری انتخابات برای ایجادشورای مرکزی اقدام نمایند.
گرچه تمام برگه های انتخاباتی ازپیش آماده شده بود که دراولین جلسه کارتمام شود لکن برای حفظ حق جوانان برنامه انتخابات به جلسه بعد موکول شد.
دراین جلسه نیز تصمیماتی اتخاذ گردیدونام این موسسه بعنوان انجمن جوانان ایراج مورد تصویب قرارگرفت .
مقررشد اعضای حاضردرجلسه حتی المکان جوانان راشناسایی وبصورت کتبی ازآنها دعوت بعمل آید .
دراین جلسه گزارشی ازسوی دهیاردررابطه بااقدامات انجام شده ویا دردست اقدام به سمع حاضرین رسید
قرارجلسه بعدی روزجمعه مورخ ۲۷/۲/۸۷ساعت ۱۱صبح درحسینیه ۱۴معصوم (ع) اعلام گردید.
ازآنجا که جوانان برای سرنوشت خود وساختن ایراج مسئولیت دارند دعوت بعمل می آید چنانچه عرق ملی ومذهبی دارند که قطعا هم دارند دراین جلسه حضوریابند.
این جلسه ساعت ۱۹.۱۵باذکرصلوات خاتمه یافت .
دراین جلسه آقای مهندس اشرف ازاعضای هیئت مدیره شرکت آزاداندیشان نیز حضورداشت .
دراین جلسه آقایان مهندس زاهد - محمد حسن مسعود - امیر یگانه - عباس بهمن - اسماعیل دانا - ابوالقاسم دانا وعلی نجفی بعنوان اعضای موسس قرارشد کارها راپی گیری نمایند.

برای سلامتی آقا امام زمان صلوات 

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبارشرکت آزاداندیشان ... نظرات() 
باسلام .روزگذشته مخازن ذخیره حلال به ایراج منتقل شد .
این مخازن جلو کارگاه شماره ۲شرکت پیاده شد.
تاچندروزدیگر انتقال مخازن به داخل کارگاه انجام وکار لوله کشی ونصب میکسچر ها انجام خواهد
مسئولیت این پروژه را آقای مهندس اشرف بعهده دارد.
علاوه برششصد متر تحویل کف پوش به دهیاری اردیب تقاضای ۴۰۰متر دیگر رادادهاند که دربرنامه تولید قرارگرفته
با پایان یافتن تولید قالبها درتهران وانتقال آنها به ایراج ازده روزآینده ظرفیت تولید کف پوش روزانه به ۸۰مترمربع خواهد رسید.
کارگاه یخ سازی نیز درحال تجهیز شدن می باشد
ازشنبه قراراست آقای شیخ کار بنایی این ساختمان راشروع نماید.
درپی پیشنهاد دهیارمحترم درخصوص تحریر نشریه ماهانه قراراست اعضای هیئت مدیره آزاداندیشان نیز نظر خودرا اعلام نمایند. برمحمد وآل اوصلوات
پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
سلام بروبلاگ نویسان ووبلاگ خوانها ... نظرات() 
با تغییراتی که درقالب وبلاگ دادهام نتوانسته مطالب راجایگزین نمایم انشاء ا... مطالب رامنتقل خواهم نمود ومطالب جدید خواهم نوشت
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید محمد حسین دانا (ره) ... نظرات() 
بنام خدای مهدی قطب عالم امکان (عج)
قسمت پنجم
پی ازگذراندن دوره آموزشی فشرده شهید گرانقدر بدون اینکه پدرومادررا ازرفتن به جبهه مطلع نماید راهی جبهه شد .حق بود که شهید قبل ازرفتن به جبهه به روستا می رفت وبا پدرومادرخدا حافظ می کرد .اما اوبرای خوددلیلی داشت که بعدا ما متوجه شدیم .پدرومادرازجبهه رفتن فرزندشان خبر نداشتند .هروقتنامه می نوشتند رسم ما برادران این بود که همه باهم یک نامه می نوشتیم (هرکدام چندخط) من برای اینکه پدرومادرغصه نخورند نامه هارابه خط اخوی می نوشتم وبه همین منوال چندماهی گذشت یعنی عملیات شروع شد.(ادامه دارد) برای شادی روح شهدا صلوات
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید محمدحسین دانا ... نظرات() 
قسمت چهارم
باسلام به ارواح پاک شهیدان بویژه شهدای خطه کویر وشهدای روستای ایراج
بعدازتشکیل انجمن اسلامی درشهرک . اقداماتی درجهت برگزاری دعای کمیل دعای توسل وبرپایی نماز جماعت درحسینیه حضرت رقیه که امروز مسجد حضرت رقیه می باشد ونیز کلاسهای قرآن ازبرنامه های انجمن اسلامی بود اولین دعای کمیل درشهرک درمنزل ما وتوسط اینجانب واخوی حسین خوانده شد دراولین دعای کمیل حدود ۱۲نفرشرکت داشتند. دربرگزاری جشنها خصوصا دهه فجر اقداماتی خوبی شدودرچند نقطه شهرک با کمکهای مردمی اقدام به ساخت طاقهای نصرت نموده وبا پرچم کشی وچراغانی درخیابانها وکوچه خصوصا درسالروز ولادت امام زمان (ع) جلوه ای به شهرک داده بود.
با فرمان تاریخی حضرت امام که جوانها جبهه ها راپر کنندودشمن زبون رابه جای خودبنشانند شهید محمد حسین تصمیم گرفت بادیدن آموزشهای فشرده درسپاه راهی جبهه های حق علیه باطل گردد.
شهید محمد حسین درثیر ماه ۶۱بمدت ۴۵روز آموزشهای سخت نظامی را پشت سر گذاشت وسپس درنیمه دوم مردادماه راهی جبهه های حق علیه باطل شد . روحش شاد.     (ادامه دارد)
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
چگونگی ارتباط با شورای جوانان ایراج ... نظرات() 
باسلام به دوست عزيزی که مرقوم فرموده بودند نحوه ايجادارتباط وارايه نظرات چگونه خواهد بود .بايد بعرض برسانم که پس ازتعيين خط مشی شورای جوانان وانتخابات برای تعيين مديريت اين شورا احتمالا سايتی ويا وبلاگی با همين نام ايجادخواهدشد وتمام نظرات دوستان ازآن طريق منعکس خواهدشد. ضمن اينکه وظيفه مديريت شورای جوانان نيز اینست که پيشرفت کاررا درزمينه های مختلف ازطريق سايت ويا وبلاگ طلاع رسانی نماید .انشاء‌ا... درصورت حضور حداکثری جوانان شاهد اقدامات خوبی خواهيد بود.برای سلامتی جوانان صلوات
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخباری دررابطه با شرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج ... نظرات() 
با سلام وخسته نباشی به همه همشهریان عزیز
دررابطه با قیمت محصولات شرکت که تعدادی ازعزیزان چه تلفنی وچه حضوری سوال می کنند. باطلاع می رساند با برآورد قیمتی که صورت گرفته است قیمت هرمتر کف پوش پیاده رویی ساده ۳۵۰۰تومان وقیمت هرمتر رنگی آن ۳۸۰۰تومان تعیین گردید.
قیمت هرمتر موزاییک ساده ۳۰۰۰تومان وموزاییک حیاطی سی سانتی  ۳۲۰۰تومان ورنگی سی سانتی ۳۵۰۰تومان و۴۰سانتی ساده ۳۴۰۰تومان و۴۰سانتی رنگی ۳۷۰۰تومان وقیمت هرعددبلوک سیمانی ۳۶۰تومان هزینه بارگیری بعهده ی خریدار می باشد.
برای تسریع درکار تعداد۱۱۰۰عددقالب کف پوش درحال تولید است که تا ده روز آینده به ایراج حمل خواهدشد.
جذب دونفر نیروی انسانی نیز دربرنامه قراردارد که جوانان ایراج ویا روستاهای اطراف می توانند به  اموراداری شرکت جناب آقای معتمدی مراجعه نمایند.
بامید ایراجی آبادوسرشارازعشق ومعنویت با همکاری تمامی همشهریان .انشاء‌الله
شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
شرح برنامه های همایش جوانان مورخ 12/2/87پنجشنبه ... نظرات() 
دستور جلسه
۱- تلاوت آیات قرآن مجید توسط یکی ازجوانان
۲- خوشامد گویی
۳- بیان اهداف همایش
۴- استماع نظرات ودیدگاههای جوانان
۵-جمع بندی دیدگاهها ونظرات
۶- تشکیل شورای جوانان
۷- انتخاب اعضای شورای جوانان
۸- انتخاب دبیر جلسه پس ازانتخابات توسط اعضای منتخب
۹- نماز جماعت
پذیرایی مختصر ( چای یا شربت )
ازآنجا که تشکیل شورای جوانان می تواند تداوم بخش جلسات باشد خاطر نشان می گرددکه عضویت درشورای جوانان ایراج یک ضرورت می باشد
درصورتیکه عضویت جوانان حداقل به ۵۰نفر برسد لازم است برای برنامه ریزی واستفاده ازتفکر جوانان لازم است آیین نامه ای تنظیم گردد که درآن آیین نامه راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف مشخص گرددکه خدای ناکرده سلیقه برخورد نگردد.
واین مزدگانی را هم به جوانان عزیز بدهم که گمان نکنند بنده وامثال من که سنهای نزدیک به ۵۰را داریم نقشی داریم خیر بنده فقط برای رضای خدا واستارت زدن این مهم درمیان شما خواهم بود وشما هستید که باید برای جذب یکدیگر تلاش ودراین صحنه فعالیت نمایید .
البته این به معنای قطع همکاری با شما نخواهدبود وهرزمان که شما خواستید درجمعتان خواهیم بود.منتهی نه به عنوان مسئول بلکه بعنوان یک میهمان . ازهمه تقاضا دارم اطلاع رسانی نموده وجوانان رابه این همایش دعوت نمایید . برای سلامتی امام زمان صلوات
پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید جاوید الاثر محمد حسین دانا ... نظرات() 

قسمت اول
شهید محمد حسین دانا در۱۲مهرماه سال ۱۳۴۰درروستای ایراج چشم به جهان گشود اوفرزند پنجم خانواده وچهارمین فرزند ذکور مرحوم حاج کربلا عباسعلی دانا بود. دوران کودکی را تادبستان پشت سر گذاشت ومورد علاقه والدین واعضای خانواده بود . درسن هفت سالگی پا به دبستان گذاشت ودرتمام مدت دوره ابتدایی ازشاگردان ممتاز کلاس بود ودرامتحان نهایی با معدل ۱۹قبول شد . پس ازدوره ابتدایی که درسال ۱۳۵۱موفق به مدرک پنجم شد مدت دوسال بعنوان کمک یار والده درایراج به کارهای کشاورزی وخانگی مشغول بود وسپس درسال ۵۵همراه برادران خود به تهران آمد ودرگروه صنعتی ملی شرکت دستکش ملی مشغول بکارشد . باتوجه به تلاشی که ازخود درشرکت نشان می داد مورد علاقه سرپرستان ومدیران شرکت واقع شده بود وهمه اورا دوست می داشتند .
باتوجه به معدل بالای اودردوران ابتدایی خیلی ها توصیه نمودند که درشیفت شبانه درمدرسه راهنمایی بزرگسالان به تحصیل بپردازد .
اوبهمراه برادردیگر خود رسول که درتعمیرگاه ۶۲پیکان مشغول بکاربود تصمیم گرفتند که شبانه به مدرسه بروند لذا با زحماتی که اخوی بزرگشان کشید آنها رادرکلاس اول راهنمایی ثبت نام نمود
شهید محمد حسین دوران راهنمایی رابا موفقیت ومعدل بسیار بالا پشت سر گذاشت .( ادامه دارد)
قسمت دوم
بنام خدای شهیدان با اوج گرفتن تظاهرات ملت ایران برای سرنگونی رژیم شاه محمد حسین همراه با برادرخود درتظاهرات شرکت فعال داشت که حتی درروز 21بهمن برای فتح پادگان جی نزدیک بود همراه برادرخود کشته شود که خدا نخواست . اما پس ازپیروزی انقلاب وانتقال محمد حسین ازدستکش ملی به شرکت چرم رخشان دراسماعیل آباد ایشان بعضویت انجمن های اسلامی گروه ملی و آذرین الوند درآمد وحرکتی نورا آغاز نمود ایشان جزء شورای مرکزی انجمن بود وبعنوان رابط انجمن گروه با دفتر حزب جمهوری اسلامی معرفی شده بود وهفته ای یکبار باشهید بهشتی دردفتر حزب ملاقات داشت . علاوه برتلاشهای مذکور ایشان باتفاق برادرش برای ثبت نام درهنرستان فنی روانه شد ودرهنرستان شماره 12 واقع دردوراهی قپان دررشته برق وبرادرش رسول دررشته ماشین ابزارمشغول به تحصیل شدند. (ادامه دارد)
قسمت سوم
بنام خدای هستی بخش
ایشان سال اول ودوم هنرستان را هنرستان صنعتی مشغول به تحصیل شد وسال سوم با شروع جنگ تحمیلی وخاموشی های آن زمان سال سوم رادرهنرستان پیشه واقع درخیابان سی تیر ثبت نام نمود . درسال ۶۰با تغییر محل اقامت برادران ازشادآبادبه شماره دو درمهرماه با توجه به حضور تعدادقابل توجهی ازهمشهریها درشماره دو تصمیم گرفتیم که هیئت ۵تن آل عبا راکه ازسال ۵۳تشکیل شده بود ودردوران انقلاب به لحاظ جلوگیری رژیم شاه برای برگزاری هیئتها تعطیل شده بود .جلسه درمنزل حاج فیض الله دانا برگزار وبا مشورت وتبادل نظر اعضا نام هیئت ۵تن به هیئت ۱۴معصوم تغییر یافت .
بنده (رسول ) با مشورتی که با برادرم حسین داشتم تصمیم گرفتیم صندوق قرض الحسنه ای ایجادنماییم .وچون شهید محمد حسین درگروه ملی مشغول بود وشرکت چرم رخشان نیز قرض الحسنه داشت ایشان الگوی دفترچه ها را آورد وما دونفر اقدام به انجام کارهای مقدماتی صندوق نمودیم . یکی دوهفته ازاین ماجرا گذشت که موضوع تصمیم را با برادربزرگمان درمیان گذاشتیم ایشان ابتدا تمایلی به این کار نداشتند ولی با اصرارما قبول کردند که با ما همکاری نمایند.
قضیه بصورت محرمانه دنبال می شد وابتدا با اعضای خانواده وچون برادرمان حاج محمد هم درجبهه بود با آمدن ایشان ازایشان قول همکاری گرفته وچهاربرادر اقدام به ثبت نام برای عضویت نمودیم کارهای تدارکاتی را حاج فیض الله وکارهای حسابداری را رسول وکارهای طرح ومدل دفتر را محمدحسین انجام می داد. با ثبت نام حودو ده نفر ازاقوام جلسه برگزارشد وازهمشهریها رسما دعوت بعمل آمد که مشارکت نمایند .البته عضو شدن درآن دوره با حداقل یکصد تومان بود .لذا با اشنایی که ما درمحل داشتیم خیلی ازاهالی شماره دو تقاضای مشارکت داشتند که ما نمی پذیرفتیم . با گذشت یک دوماه ازتاسیس حدود ۴۰نفری عضو شده بودند وحتی تعدادی هم که همشهری نبودند ولی با مارفاقت صمیمی داشتند آنها را عضو کردیم واولین وام را پرداختیم حالا یادم نیست به چه کسی مبلغ ۵هزارتومان وام اولیه درسال ۶۰مبلغ خوبی بود . چون دامنه کارگسترده شده بود بنده وبرادرم شهید محمدحسین به اخوی بزرگمان گفتیم که لازم است آیین نامه تهیه شود که کارضابطه مند پیش رود که ایشان قبول نمود وما آیین نامه ای درچند بند تهیه نمودیم وبه تصویب رسانده واین آیین نامه شد ملاک کارصندوق با گذشت حود یک سال ازتاسیس صندوق برای بستن حسابها اینجانب ازیکی ازهمکارانم درشرکت وین که کارحسابداری قرض الحسنه حضرت ولی عصر راانجام می دادخواستم بما کمک کند ایشان آمدوپیشنهادنمود که دنبال مجوزهای قانونی صندوق برویم که اینجا برادرمان حاج فیض الله کمر همت بست ومراحل قانونی را دنبال نمود .
درسالهای ۶۰و۶۱ شهید محمد حسین علاوه برامور مذکور اقدام به برگزاری دعای کمیل وتوسل باتفاق ما نمود که کارخوبی بود وعلاوه برآن ایشان عضو هیئت موسس انجمن اسلامی شهرک طالقانی هم بود
این انجمن نیز با پیشنهاد ما بوجود آمد وکارهای خوبی هم برای تبلیغ انقلاب شد .(ادامه دارد)

پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
زمان برگزاری همایش جوانان ... نظرات() 
باسلام به جوانان غیورایراج بانظرات جمع آوری شده زمان برگزاری حلسه روز پنجشنبه آینده ساعت ۵بعدازظهر درحسینیه ۱۴معصوم (ع) درصورت موافقت نظر خودرا اعلام فرمایید.برمحمد وآل اوصلوات
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
چرا اخبارتعاونی رادروبلاگ می نویسم ... نظرات() 

باسلام به همه منتقدین این موضوع
چون سایت شرکت درحال بازسازی است وبنده مکان ورود به سایت راجهت نوشتن مطالب ندارم اینکاررا دروبلاگ انجام می دهم بمحض راه اندازی سایت انشا الله همه اخباردرآن خواهم نوشت.
شرکت درانتخابات ازتکالیف شرعی است. با حضورسبز خود درانتخابات مرحله دوم وانتخاب نماینده اصلح دین خودرا به امام وشهیدان ادانماییم .
جناب آقای دکتر حسنی مطالبات بحق مردم ایراج . شامل :

۱-زیرساخت وآسفالت گدار نتک

 ۲- ایجاد ورزشگاه درایراج

 ۳- اختصاص دکتر دائمی به ایراج

 ۴- ایجاد فاضلاب درروستا

 ۵- شهرستان شدن خور
۶- بخش شدن یکی از روستاهای جنوبی بویژه ایراج

 ۷- اختصاص بودجه عمرانی وگردشگری 

۸- مصوب نمودن ناحیه صنعتی 

۹- اختصاص بودجه برای بازسازی قلعه

 ۱۰- حمایت همه جانبه ازشرکت آزاداندیشان ایراج درجهت ایجاداشتغال وتولید وتخصیص بودجه برای مشاغل زود بازده خواسته های مردم ایراج است .

امید است به آن توجه شود وبزودی شاهد شکوفایی وسرسبزی منطقه باشیم .  

دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخبار شرکت تعاونی ... نظرات() 
باتولید ۱۰۰متردیگر ازکف پوشهای دهیاری اردیب تولید کف پوشهای پارک ایراج شروع خواهدشد
-به لحاظ تقاضای تعدادیازهمشهریان طبق مصوب هیئت مدیره خرید ۵۰مترقالب کف پوش آغاز وهم اکنون درحال تولید می باشد امید است تا ۲۰اردیبهشت به ایراج ارسال شود.
تعدادی ازهمشهریان تقاضای بلوک سیمانی نمودهاند که درحال تولید است .
تعدادی ازهمشهریان تقاضای موزاییک برای کف اتاق وپشت بام منزل خودداده اند که به نوبت درحال تولید می باشد .
با خرید اجر وساخت پنجره های سالن یخ سازی بزودی کارهای تکمیلی شروع خواهدشد .
آقای حاج جعفر اکبر درتهران بسر می برد
آقای حاج مهدی نجفی ازاعضای شورای اسلامی ایراج نیز درتهران بسر می برد.
منتظر کمک های مالی شما برای سرعت بخشیدن درپروژ ه های شرکت هستیم .
دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
بعضى ها چگونه فکر می کنند. ... نظرات() 
باسلام به همه برادران وخواهران عزیزوطن دوست .
دراین اندیشه ام که چرا روستای سرسبز ایراج قابل ترقی وتعالی نیست .شاید سالها به این موضوع فکر می کردم تا جواب این معما راپیداکنم .البته به خودم حق می دهم چرا که فکر می کردم همه مثل من به آینده ایراج چشم دوخته اند وباوجود داشتن انسانهایی شرافتمند می شود ایراج را آبادنمود . اما باراه افتادن شرکت آزاداندیشان وایجادبارقه امید برای شغل وزندگی ونیز ایجاد وبلاگهای متعددازسوی همشهریان عزیز .وباگذشت چندماهی ازرقابت وبلاگ نویسی معمای عدم پیشرفت ایراج برایم حل شد. امروز به یقین می گویم عدم ترقی وتعالی ایراج داشتن بخل وحسد وکینه وکوته بینی افرادی است که فقط شعاردهنده هستند ودرذهن آنه چیزی نمی گذرد جز نابودی ایراج .درنظراتی که این حضرات می فرستند دیده می شود که چقدرفکر آنها پلید است . این افرادازقماشی هستند که مطالب خودرا بانام مستعارمی نویسند تابه اصطلاح خود رد پایی ازخودبجا نگذارند.این بیچاره ها فکر می کنند اگر بنده وامثال بنده پیشنهادی ارایه می دهیم میخواهیم جیبمان راپرکنیم ودنبال موقعیت مادی  هستیم  اما این رابدانند که تااین لحظه هرگزبه موقعیت ومقام ومسایل این کارها فکر نکرده ام وبحمدلله نیازی هم به اینها ندارم کسی که برای من می نویسد پیرمرد خجالت بکش پایت لب گوره .ازخودش بپرسد اگر ۴۸سال سن داشتن انسان پیرمرد است امیدوارم ایشان به این سن نرسد .من نمی خواهم راجع به خود مطلبی بنویسم وبااین نوشته ها هم که می نویسند ازمیدان بیرون نمی روم وقضاوت این مسایل راهم به عهده مردم فهیم ایراج می گذارم . ومن شمارا نصیحت می کنم که بروید فکرتان رادرجهت شکوفایی وطن خود پویا کنید . اینکه نام شرکت آزاداندیشان راچه کسی گذاشت وچه کسی موسس آن بو د ویا هست مشکل راحل نمی کند . من وامثال من به احترام آرایی که حتی میل باطنی بنده هم برای پذیرش مسئولیت نبود وارد این عرصه شدیم ووام دارکسی هم نیستیم چون چیزی بدست نیاوریم که بخواهیم ازدست بدهیم وهرزماناعضای محترم اراده کنند باکمال میل ازمسئولیت کناره گیری خواهیم کرد . اما انسانهای بخیل وحسود بی ریشه وبی اصالت بدانند که با گفتن ونوشتن آنها هرگز خم به ابرو نیاورده وبحول وقوه پروردگارعالم وپشتیبانی مردم خوب روستا ادامه خواهیم داد.
اینها بدانندکه نسبتهایی که بمن میدهند هرگز آنها رانخواهم بخشید واگر اعتقادی به قبروقیامت دارند درگذرگاه اصلی سرراه آنان راخواهم گرفت .
اگرادعادارند که می توانند بهترازما کارکنند تشریف بیاوردند به آنها مسئولیت می دهیم کارکنند.
خدایا مارابه راه راست هدایت فرما وکید حسودان وکینه توزان را به خودشان برگردان وبما توفیق خدمت به بندگان صالحت راعنایت فرما