شهید دانا
دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
السلام علیکما یا سیدی شباب اهل الجنه یا حسن ویا حسین ع ... نظرات() 

روزهای دوشنبه متعلق به دوسید جوانان بهشت یعنی امام حسن وامام حسین ع است .هدیه به روح مقدس این دوبزرگوار صلوات .

قال المجتبی علیه السلام : اللئومان تشکر النعمه

امام حسن مجتبی فرمود : پستی آنست که شکر نعمت رانکنی

قال الحسین ع : لا تقولو بالسنتکم ما ینقص عن قدرکم

امام حسین ع فرمود : چیزی به زبانتان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .

احکام :

ششم از مقارنات نماز سجده :

سجده بالاترین درجه خضوع ونیکوترین مرتبه خشوع وبرترین جایگاه فروتنی است وسزاوارترین مراتب برای نزدیکی یافتن به خداوند ودریافت انوار رحمت الهی ومورد اکرام واقع گردیدن است.

یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
السلام علیک یا امیرالمومنین ویا فاطمه الزهرا ... نظرات() 

روزیکشنبه روز زیارتی حضرت علی ع وزهرای مرضیه سلام الله علیها

عن فاطمه الزهرا ع:قالت : قال رسول الله ص : من تختم بالعقیق لم یزل یری خیرا

کسی که انگشتر عقیق را به دست کند همیشه خیر می بیند.

احکام

۴- قرائت : تکالیف نماز گزار درقرائت قابل شمارش نیست وهیچ بشری توانایی احاطه به آن وظایف را ندارد . روشن است که مقصود از قرائت درنماز ، تنها حرکت زبان نیست ، بلکه هدف رسیدن به معانی وتدبر وفایده گرفتن ازآن کلام می باشد.

۵-رکوع : آن هنگام که به رکوع رسی باید که بردلت یاد عظمت الهی وبزرگی اورا وهمچنین پستی وفرو پاشی هرچه غیر اورا ، زنده گردانی . پس دررکوع دست خویش بالا برده ومی گویی الله اکبر که دراین بالا بردن دست ،به  گذشت الهی ، از کیفر او پناه برده وپیروی از سنت پیامبرش نموده ای  

ادامه دارد.....

شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
السلام علیک یا رسول الله وعلی اهلبیته ... نظرات() 

روزهای شنبه متعلق است به سید الکونین حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله ص هدیه به روح مطهرش ونیز هدیه به روح حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات

قال رسول الله ص :الصلوه معراج المومن

پیامبر اعظم ص فرمودند: نماز معراج مومن است .

بیان احکام نماز

مقارنات هشتگانه نماز

١- قیام ووظایف قلبی آن :درقیام باید به خاطر داشته باشی که درحضور خدای تعالی ایستاده ای واوبرباطنت آگاه است ودانای آشکار ونهانت می باشد ،وخداوند بزرگ ازرگ گردن به تو نزدیکتر است.

٢- نیت ووظایف قلبی آن : دراین مرحله وظیفه نماز گزارآن است که با اراده ای قوی به انجام دستور الهی نماز واتمام آن پرداخته وخویشتن را ازچیزهایی که باعث شکستن وتباهی نماز می گردد، نگاهدارد، وتمامی آن را به امید پاداش ، برای خداوند خالص کند وخواستار نزدیکی به او باشد .

٣-تکبیره الاحرام: معنی تکبیر آن است که "خداوند پاک ، ازهر چیزی بزرگتر است" یا اینکه ازهرچه وصف گرددبزرگتر می باشد ،یا ازآنچه به حواص درک شود، یا آنچه مردمان قیاس نمایندبرتر وبزرگتر است .  ادامه دارد......