شهید دانا
چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
برنامه ها ی مذهبی درحسینیه 14معصوم ع ... نظرات() 

درحسینیه 14معصوم ع نمازهای یومیه همه روزه بجماعت برگزار می گردد 

همه روزه بعد ازاقامه نمازظهر حدیثی ومسئله ای از احکام بیان می شود 

دربین نماز مغرب وعشا علاوه برخواندن تعقیب نماز چند صلوات برای شادی ارواح امامانی که آن روز منسوب به آنها است ونیز سلامتی امام زمان وگشایش درفرج آنحضرت، سلامتی رهبر ومراجع وعلمای دین ، سلامتی نمازگزاران وحسن عاقبت آنها ، فراهم شدن وسیله کسب وکار وتحصیل وازدواج ومسکن نیازمندانخاصه جوانان عزیز وجهت شفای مرضای جهان اسلام خاصه شیعیان وملتمسین به دعا ، شادی روح مومنین ومومنات وعلما وصلحا وحق حقداران وهمسایگان وبد وارث وبی وارث درگذشتگان جمع حاضر درحسینیه وشادی روح امام خمینی ویادگاران آن حضرت وشهدای انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی ودرنهایت برای نابودی دشمنان دین خاصه امریکا واسراییل ووهابیت پلید وسلامتی وآمرزش اموات کمک کنندگان به حسینیه از بدو تاسیس ودرطول ماه وسال هفته صلواتهایی ختم می گردد.

درادامه حدیث ویا مسئله شب قبل از خواهر وبرادری که آمادگی دارد سوال می شود وبه یک نفر از خواهران ویک نفر از برادران جایزه نقدی ده هزار ریالی اهدا می گردد.

درادامه حدیث دیگری ویا مسئله شرعی دیگری عنوان می شود وتاکید می گردد که فرداشب هرکس جواب دهد به جایزه داده خواهد شد البته هرشب به دونفر یک نفراز خواهران ویک نفر ازبرادران 

درادامه پس از اقامه نماز عشا یک صفحه از کلام الله مجید توسط جوانان قاری خوش صوت قرآن تلاوت می گردد ومختصری از معانی وتفسیر آن بیان می شود 

بعد از برنامه قرآن هرشب با برنامه های نامگزاری شده برنامه ادامه خواهد داشت روزهای شنبه دعای معراج ، یک شنبه زیارت امینه الله ، دوشنبه زیارت عاشورا ، سه شنبه دعای توسل ، چهارشنبه زیارت جامعه کبیره ، پنجشنبه دعای کمیل که با تاخیر یک ساعت بعد ازنماز انجام می شود .

بودجه جوایز پاسخ به احادیث واحکام توسط برادر ارجمند آقای حاج محمد رضا ثابتی تامین می گردد  که خداوند انشاء الله به مال وعمر ایشان خداوند برکت دهد وحوائج شرعی ایشان را برآورده فرماید .

روزهای پنجشنبه ظهر به لحاظ متعلق بودن به شب زیارت امامحسین ع ذکر مصیبت می شود وشب جمعه هم با سلام به امام حسین ذکر مصیبت خوانده می شود .

روزهای جمعه دعای ندبه ساعت 7صبح برگزار می شود وپس از مراسم دعا توسط بانی خیری که طبق لیست اعلام آمادگی نموده صبحانه وسفر احسان پهن می شود .

جمعه شبها هم بعد از برنامه قرآن زیارت آل یس خوانده می شود .

البته حضور همشهریها دربرنامه نماز کم رنگ است وفقط چند تایی از همشهریها درنماز حضور دارند ولی استقبال اهل محله خصوصا جوانان عزیز بسیار خوب است . خدا انشاء الله این جوانان وهمه جوانا ن متعهد ومومن را حفظ نماید .

دراعیادها وسوگواریها هم برنامه طبق روال ادامه دارد .

التماس دعا برای سلامتی امام زمان عج صلوات