شهید دانا
شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
وصیت نامه شهید جاویدالاثر محمدحسین دانا(ره) ... نظرات() 

بسم الله الرحمن الرحیم

واعدولهم ماستطعتم من قوه ومن رباطالخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم

اللهم انصرالاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین واید علمائناالربانیین ولاسیما قائدناروح الله الموسوی الخمینی

سلام به مولی حسین ابن علی رهبرآزادگان ونائب برحق حضرت امام عصر عج روح الله

سلام برتمام امت حزب الله وسلام برپدرومادروبرادران وخواهرانم

پدرومادرعزیز ومهربانم ایام ملکوتی وایام الله است وعاشقان کربلای حسین بی صبرانه درانتظار حمله . حمله با کفر وبازکردن راه کربلای حسین (ع)

عاشقان امام زمان امشب حماسه می آفرینند .سربازان امام زمان درلحظه های بسیار حساس جانفشانی می کنند تاآنکه نظام پوسیده بعث افلقی را به زانودربیاورند واگر مهدی فاطمه مرابه عنوان سربازخود پذیرا باشد من نیز دراین حمله بزرگ شرکت می کنم وبه عنوان خط شکن دراین عرصه پیش خواهم رفت .

پدرجان ومادرجان راستی شهادت یک افتخاراست ویک انتخاب .اگر لطف خداوند شامل حالم شدو شهید گردیدم .شما خداراشکر کنید وخوشحال باشید وامید واروصابر که خداوند باصابران است .هرگز اشک نریزید .مادرم چون باعث آزردگی روح منست وباعث خوشحالی دشمنان .پدرم ومادرم من تاآنجا که بیاددارم فرزند خوبی برای شما نبودم امیدوارم شمامرا ببخشیدوفقط برای پیروزی اسلام دعا کنید که بدون اسلام هیچگاه جهان آرام نخواهدبود. 

بوسیله همین دعاها ما پیروزمی شویم .پدرومادرم جملات راخیلی خلاصه می نویسم چون قبلا دردووصیتنامه نوشته بودم ولی امکان داردبدستتان نرسد .وبرآن شدم که درلحظات آخر بطور خلاصه جملاتی بنویسم .سلامتی وسعادت شماراازخداوندبزرگ خواهانم .وهمچنین پیروزی اسلام راازخداوندتبارک وتعالی خواهانم

وشما ای برادرانم مراببخشید وخداونددرراههای خیری که قدم برمی دارید شمارا موفق بداردوهیچگاه مساجدرا فراموش نکنید واعتصام وکاروتلاش وکوشش در راه اسلام

برادرانم برشما بادکه گوش به فرمان بزرگ رهبر باشید که همانا نائب برحق امام مهدی عج تعالی فرجه الشریف می باشد.اطاعت ازاو اطاعت ازخداوند است.

برادرانم حتما می دانم که مسئله شهادت برای شما حل شده است ولذا تقاضا می شود درتسکین دادن مادرکوتاهی نکنید.نگذارید هیچگونه اشکی ریخته شود.ازهمه شما برادران تقاضای بخشش دارم وبرای خواهرانم سلامتی ازخداوندطلب می کنم وامیدوارم شما نیز صابر وشکیبا باشید وفقط پیروزی حق را درنظر بگیرید

برادرانم : پدر:مادر: خواهرانم هرکس ازمن بدی یا ناراحتی دیده ازطرف من ازاو عذرخواهی کنید .

دراین سطر ازوصیتنامه اشاره به خوابی که دیده اشاره کرده است که چون قبلا ازنظرتان گذشت ازنوشتن مجددصرف نظر می شود.

تصمیم درمورد محل دفنم بعهده پدرومادروبرادران وخواهرانم خواهدبود. وحتی المقدوردرتشیع جنازه ام دعای صحیفه سجادیه درباره مرزداران رابخوانیدکه خود خیلی موثر است .

درپایان امیدوارم رهبر عزیزم درپناه امام زمان محفوظ بماند.وشما درپایان نمازهایتان برای رهبر دعا کنید

بامید پیروزی حق برباطل       ۸/۷/۶۱ منطقه عملیاتی سومار   محمد حسین دانا   امضاء

توضیح اینکه عملیات درنیمه شب نهم مهرماه  سال۶۱بارمز یا مسلم بن عقیل(ع) آغازشد.وشهید جمعی گردان سلمان ازتیپ محمد رسول ا...(ص)بود.

روحش شادوراهش پررهرو باد     التماس دعا