شهید دانا
چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
بالاخره طلسم شکسته شد ... نظرات() 

باتلاش دوماهه اخیر برای تکمیل ساختمان یخسازی ووعده وعید های شیخ بنای اردیب امروز اثاثیه خودرا برای انجام کارهای بنایی به ایراج آورد ودرحال بستن داربست فلزی است .امیدواریم زودتر کارانجام شود .
قرار است امشب دهیار به اصفهان سفرکند .انشا ئ الله نتایج خوبی بگیرد