شهید دانا
جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
درودبرهمشهریان عزیز ... نظرات() 

باسلام به همشهریان عزیز پیرو دعوت قبلی ازعزیزان جهت شرکت درجلسه مورخه ٣/٣/٨٧اعضای هیئت مدیره یکساعت قبل ازشروع جلسه درحسینیه ١۴معصوم حضوریافتند وبافراهم کردن مقدمات جلسه وجمع بندی تصمیمات آماده استقبال از دعوت شدگان شدند. ساعت ۴۵/١۵دقیقه بود که بیش از ١٢نفر درجلسه حضور داشتند . استقبال از حضور درجلسه برای هیئت مدیره وهیئت موسس بسیار خوشحال کننده بود تاساعت ٣٠/١۶رفته رفته تعدادقابل توجهی ازهمشهریان از اقصی نقاط تهران وکرج درجلسه حاضر شدند وپس گپ زدنهای خودمانی راس ساعت ٣٠/١۶جلسه با تلاوت آیات قرآن شروع شد وپس ازآن آقای مهندس اشرف با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر وطرح مشارکت عزیزان درپروژه های دردست مطالعه واقدام ضمن خوشامد گویی به حضار ازحاج حجت ا...زاهد مدیر عامل شرکت دعوت نمود تا گزارش خودرا دررابطه بااقدامات انجام شده ارایه نماید . ساعت ۴٠/١۶حاج آقا زاهد درجایگاه قرارگرفت وپس ازحمد وثنای پروردگار وعرض خیر مقدم به حاضرین با استفاده ازآیاتی ازقرآن مجید رسالت اعضاء را نسبت به حمایت وتلاش وهمکاری با اعضای هیئت مدیره خاطر نشان نمود . سپس گزارش جامعی از بدو تاسیس شرکت تا حال را باستحضار اعضاء رساند که با رضایت مندی شرکت کنندگان همراه بود که با ذکر صلوات اززحمات هیئت مدیره تشکر می کردند.

ایشان آمار وارقامی راجع به نقدینگی ومخارج ودارائیهای شرکت ارایه نمود وخاطر نشان کرد درحال حاضر تعدادشش نفر درشرکت مشغول بکار هستند . ایشان اشاره ای به مشکلات اولیه شرکت ووجود سرما درفصل زمستان وسایر مسایل داشت وابراز خرسندی نمود که باروند فعلی وبرطرف شدن موانع شاهد تعالی شرکت خواهیم بود .

ایشان به دوطرح تینر سازی ویخ سازی اشاره نمود وگفت بزودی این دوطرح نیز راه ادازی خواهد شد . درپایان ازاعضای محترم درخواست نمود که با کمک های مالی خویش شرکت رایاری دهند.

چشم انداز شرکت دردوسه سال آینده

با ارایه گزارش حاج آقا زاهد که یک ساعت بطول انجامید . حاج رسول دانا نیز ضمن تشکر وعرض خیر مقدم به حضار محترم وتبریک سالروز آزادسازی خرمشهر وتشکر از اعضای هیئت مدیره وموسس وسایر عزیزان اعلام داشت درشهرستان نایین چند طرح باید ازسوی آقای مهندس بلانیان ارایه می شئد که دوطرح آن باتوجه به فعل بودن شرکت آزاداندیشان بهاین شرکت محول شد .این دوطرح طبق برآوردهای انجام شده درخصوص تولید آب معدنی وتولید فزولان ازمواداولیه مورد نیاز سیمان است که درصورت موافقت یکی ازطرحها تحول عظیمی بوجود خواهد آمد . ایشان گفت نظر جمعی اعضای هیئت مدیره وتعدادی ازصاحبنظران که درجلسه قبل با آنها به گفتگو نشستیم تولید آب معدنی است .اگر اهالی ایراج وصاحبان آب درمدار شانزده شبانه روز ایراج همکاری نمایند واتفاق نظر داشته باشند که اب مورد نیاز طرح را تامین نمایند بیشترین درآمد ازهمین راه حاصل خواهد شد وسالانه تایک میلیارد تومان فروش خواهدداشت . علاوه براین تعداد٢٣نفر بکار گیری خواهند شد .

ایشان خاطر نشان کرد زحمات زیادی کشیده شده وباتوجه به وضعیت سخت زندگی درکلان شهرها معقول است که سرمایه گذاری درروستا انجام شود وجوانان بجای اشتغال درشهرها به روستا بروند وازآب وهوا وامکانات روستا استفاده نمایند

ایشان گفت برای تحقق برنامه وواردشدن درچارچوب بروکراسی اداری زمان زیادی صرف خواهد شد تا پروژه ها به نتیجه برسد لکن اگر همشهریه همت کنند می توان با سرعت بیشتری این پروژ ه ها رابه نتیجه رساند.

درپایان اشاره کرد شما باید دست خادمین خودرا بگیرید وهرکدام با خرید حداقل یک میلیون تومان سهام موانع راازسرراه بردارید .

پس از آن حاج محمدحسین نجفی هم ضمن تشکر ازحضور اعضا خاطر نشان کرد روستاهایی که چیزی ندارند برای خودشان اینهمه تبلیغ می کنند ولی ما که همه چیز داریم همکاری لازم را نداریم ایشان ابراز امیدواری نمود با مساعدت عزیزان روزبوز شاهد پیشرفت شرکت باشیم .

دراین ساعت که حدود ساعت ١٠/١٨بود نظرخواهی ازشرکت کنندگان آغاز شد وتعدادی ازعزیزان نظرات خوبی ارایه نمودند.

آقای عباسعلی عشقی راجهع به مهار آب وکشت بصورت قطر های را عنوان نمود .حاج آقا ثابتی همکاری مردم راخواستارشد .

وتعدادی نیز خواستار خرید سهام اقساطی را خواستند که قرارشد عزیزان به صندوق قرض الحسنه مراجعه نمایند وحداقل مبلغ ده هزارتومان ماهانه بپردازند

دراین جلسه ۵۵نفر حضور داشتند که اکثرا ازمنطقه خلیج فارس بودند. ضمن اینکه تعدادی از اعضا هم برگ دعوت نامه بدستشان نرسیده بود .

درادامه برنامه ها درمجموع سهام نقدی ٧٨سهم وسهام اقساطی ١١٧٩ سهم خریداری شد بیشترین سهام صد سهم وکمترین آن ۵سهم بود .

درکل تعداد١٢۵٧سهم توسط عزیزان خریداری شد واکثرا قرارشد ازاول تیر ماه اقساط را به صندوق قرض الحسنه تحویل ورسید دریافت نمایند.

ضمن تشکر از تمامی برادران ازخداوندمتعال می خواهیم که عمر باعزت وخیر وبرکت به زندگی برادران عنایت فرماید .

ناگفته نماند سهامی که طی سال گذشته خریداری شد جمعا ١٠۵٠سهم بود به ارزش ریالی ٣١۵٠٠٠٠٠٠ریال درحالیکه دریکی دوهفته اخیر بیش از ١٨٠٠سهم خریداری شده به ارزش ریالی ۵۴٠٠٠٠٠٠٠ریال که نشان از جذب سرمایه های مردمی است . خدا به همشان خیر دهد.

جلسه ساعت ٣٠/١٩با ذکر صلوات خاتمه یافت .

برمحمد وآل محمد صلوات