شهید دانا
سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
قراردادفروش 600متر کف پوش سیمانی به دهیاری ایراج ... نظرات() 
درپی راه اندازی خط تولید موزاییک وکف پوش سیمانی درشرکت آزاداندیشان ایراج وقرارداد۶۰۰متر کف با دهیاری روستای اردیب .این هفته نیز دهیار ایراج با همکاری شورای اسلامی روستا اقدام به قراردادخرید ۶۰۰متر جالیز سیمانی جهت پارک ایراج نمودند .ضمن تشکر ازهمکاری خوب دهیاری وشورای اسلامی روستا امیدواریم بتوانیم درتامین بموقع محصول مورد نظر وسایر محصولات اقدام نماییم .