شهید دانا
سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
حاج جعفر اکبر درتهران ... نظرات() 
چند روزی است که حاج جعفر اکبر جهت دیداربا فرزندانش درتهران بسر می برد وشبها درحسینیه ۱۴معصوم درخدمت ایشان هستیم .وازروضه خوانی ایشان فیض می بریم .خداوند توفیقشان دهد