شهید دانا
چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
جناب آقای مهندس محمد مهدی عشقی ... نظرات() 
سلام علیکم . اینجانب درجواب کسانیکه پیشنهادمعرفی بچه کویر رادادند.گفتم برایم مهم نسیت این شخص چه کسی است .مهم بحق نوشتن وداشتن انصاف وارایه مطلب خوب به مردم است بنابراین نه تهمتی به شما زدم ونه ازاین کارها خوشم می آید .حتما سوء‌تفاهم شده بنده که به جنابعالی ارادت دارم وشما جوان خوش فکری می دانم .موفق باشید.