شهید دانا
یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
میزان رای رای ملت است (امام خمینی) ... نظرات() 

بنده آنچه راجع به دکتر حسنی نوشتم واقعیتی بوده که خود به آن رسیده ام ودفاعی هم که نموده ام ربطی به شرکت آزاداندیشان ندارد ومشکل خاصی هم برسر راه شرکت نمی بینم که بخواهم ازآقای حسنی دفاع کنم کسانیکه مجلس هفتم را متهم به خیانت می کنند باید درمحضر خدا ومردم پاسخگو باشند. دلایل انتخاب را گفتم ضمن اینکه بنده کلام حضرت امام را نوشتم وگفتم مجلس درراس امور است .