شهید دانا
یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
اخبارایراج ... نظرات() 

مدیران کارگردانان وبازیگران فیلم آخر دنیا ایراج را ترک گفتند
قراراست این فیلم درایام نوروز درسینماهای کشورنمایش داده شود.
دست اندرکاران فیلم مذکور ازنحوه همکاری مردم خوب ایراج تشکر نموده وبسیار راضی بودند.
قراراست درنیمه دوم اردیبهشت فیلم مذکوراز تلویزیون پخش گردد.
اقای مهندس افضل درمسجد جامع امام حسین سخنرانی کرد
بیش از۹۰مترمربع ازکف پوشهای سیمانی جهت پارک اردیب توسط شرکت آزاداندیشان ایراج به اردیب ارسال شد.
جای تیر پایه های خط تلفن توسط پرسنل زحمتکش آزاداندیشان درحال کنده کاری است
باارسال دستگاه بلوک زنی احتمالا ازچند روزآینده تولید بلوک دربرنامه تولید قرارگیرد .
 تعدادی ازاعضای شرکت که مبلغ ۹۰۰۰۰تومان را تکمیل نکرده اند طی تماسهای
حضوری وتلفنی اعلام نموده اند تاپایان این هفته اقدام خواهند نمود.
کاربنایی سالن یخ سازی به دلیل نبود بنا تا۴فروردین ۸۷به تاخیر افتاد
قراراست دراین هفته هیئت مدیره شرکت آزاداندیشان دررابطه با برگزاری مجمع درایام نوروز تشکیل جلسه دهند.

با حضور درانتخابات ۲۴اسفند دشمنان انقلاب را مایوس نمایید

ازبرادران وبلاگ نویس وعلاقه مند به وبلاگ خوانی به لحاظ بذل محبت به این حقیر تشکر می کنم .خدا حفظتان کند .سربلند باشید .برای سلامتی امام زمان صلوات.