شهید دانا
دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
پاسخ به پیام عزیزی که خودش را یک ایراجی معرفی کرده ... نظرات() 
سلام برادریا خواهر گرامی لطفا بفرمایید کجا من ازبچه کویر بد گفتم . انتقادکردن با بد گفتن دومقوله جدا ازهم است . درثانی اگر بنده یا دیگری اخبار داشت که دیگران نقل نکرده بودند وآنرا منعکس نمود این حسادت است؟ بهتر است مقداری ادبیات بخوانی تا فرق اینها را ازهم تشخیص بدهی .بنده تاکنون به کسی بد نگفته ام وسعی هم دارم ازاین اخلاق ناپسند پرهیز کنم . حالا اگر بلد نیستم رقابت کنم شما راهنمایی فرمایید . معمولا رقابت جایی است که بیشتر منافع مالی وشخصی درمیان باشد .با نوشتن مطالب خوب یا بد نه درجه ای به بنده می دهند ونه چیزی ازبنده می گیرند . احتمالا شما ازآن قشر آدمهایی هستید که دوست دارید بین همشهریها تنش باشد . بهتر است معقول فکر کنید واگر ریگی به کفش ندارید نام وفامیل تان را بنویسید . تا اگر لازم شد بدگویی هایی که بنظر شما بنده ازبچه کویر ویا هرکس دیگر کردهام روبرو کنیم .
من از پیامی که بچه کویر دررابطه با دهیار ایراج نوشتند تشکر می کنم وازنظر قانون حق را به شمامی دهم. لکن دهیار بودن ودهیار ماندن ویا شورا چیزی جز دردسر نیست .هرزمان شورای محترم ایراج فرددیگری را معرفی کرد آقای مسعود هم با کمال میل پست راتحویل خواهد داد.پس بهتر است تازمانیکه کسی نیامده ازداشتن دهیار ولو بصورت اسمی هم محروم نباشیم گرچه ایشان تلاش خودرا دارد انجام می دهد ومنتی هم به کسی ندارد .
میگویند روزی یک روحانی وارد یکی ازروستاها شد ودید مردم آبادی اهل نماز نیستند به آنها گفت چرا نماز نمی خوانید گفتند ما نمی توانیم نمازخواندن کفشمان رابیرون بیاوریم .روحانی گفت شما مسجد بیایید با کفش نماز بخوانید . اومی خواست درب مسجد بسته نباشد . آنها خوشحال شدند وهمه به مسجد می آمدند ولی با کفش نماز می خواندند . شش ماه گذشت ماموریت روحانی تمام شد وروحانی دیگری آمد ودید مردم مسجد می آیند وبا کفش نماز می خوانند ناراحت شد وگفت این چه نمازخواندنی است گفتند فلان حاج آقا گفته آمد وبه حاج آقا زنگ زد وگفت این چه فتوایی است که دادی مگر می شود باکفش نماز خواند ایشان درجواب گفت برادر عزیزمن هنرکردم آنه که نماز نمی خواندند وادار کنم با کفش نماز بخوانند شما هم هنر داشته باشید بگویید کفشهایشان را بیرون بیاورند ونماز بخوانند. حالا برادرعزیز هنر کنیم آدم بدرد خور ی پیدا کنیم بعد دهیار را عزل کنیم . شما باید اطلاع داشته باشید درسال اولی که دهیاریها فعال شد ایراج دهیار نداشت وکلی بودجه عمرانی منجمله تراکتور ازدست رفت برای اطلاعات بیشتر می توانید ازدهیار سابق آقای حمید رضا زاهد بپرسید . خداحفظتان کند .