شهید دانا
شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
آرزوی زیارت حرم ابی عبدالله الحسین ع ... نظرات() 

چه می شود که به قلبم اشاره بنمایی

دوای درد دلم را توچاره بنمایی

من آن عبید حقیرم که با منتظرم

زیارت حرمت را حواله بنمایی

حسین خرده مگر عشق وبی قراری من

چه می شود به گدایت نظاره بنمایی

خداگواست ندارم جز این تمنایی

مرابه کرببلایت روانه بنمایی

شدست عادت من جمع کاروان بودن

شود که ؟ نام مرا هم اضافه بنمایی

سلام می دهمت صبح وظهر وهر شامی

به این امید سلامم مجابه بنمایی

نشان به مهر توجانان کجا شود حاصل

مگر که پشت قباله حواله بنمایی

به ذات حق نکشم پا زدرگهت آنی

اگر چه آمدنم رابهانه بنمایی

به یاد تشنگی ات اشک می ریزم

که چشمه ساردلم را روانه بنمایی

خداکند که به رویا شبی کنم مدحت

جواز ذاکریم را مدامه بنمایی

سروده شد بتاریخ 14/5/93سه شنبه 8شوال المکرم ساعت 18