شهید دانا
دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
زائر ین بیت الله ... نظرات() 

ای زائرین بیت خدا   خوش بحالتان***با اشک شوق دهید دل صفا  خوش بحالتان

دعوت شدید هم اکنون به کوی دوست***ذی قیمت است لحظه لحظه آن خوش بحالتان

محرم شدن به کعبه ی ارباب معرفت ***میقات جعفه واذکار واشکتان خوش بحالتان

سوی حرم روانه ولبیک گوی حق ***افتد نگاهتان به مروه و به صفا خوش بحالتان

آنگه که کعبه جلوه کند پیش رویتان***برهم نهاده چشم وبه سجده نیازتان خوش بحالتان

بادیدن حجر وحجر و رکن وهم مقام ***پایین درب مستجار وحطیم حال التجا خوش بحالتان

گاه طواف کعبه تجلی کند خدا***وارسته گشته زاغیارواقربا خوش بحالتان

اذکار شوطها به زبان چون شود بیان ***بشکسته بغض وروان اشک دیده ها خوش بحالتان

پشت مقام و نماز طواف بس خوش است ***اندررکوع وقنوت حال سجده ها خوش بحالتان

بعدازتشهد وصلوات وسلام آن نماز***درسجد های که شکر خدا آورید جا خوش بحالتان

گردددعا اجابت وحق می کند نظر ***بااین دعاست که شوددردها دوا خوش بحالتان

قبل ازورود به سعی صفا مروه  ای عزیز***رونوش آب زمزم وپاش فرق تابه پا خوش بحالتان

وارد شدید سوی صفا دل صفا دهید***باذکر وهروله در دور ودورها خوش بحالتان

دردورهفتمین که بود مروه آخرش ***تقیصیر کرده بشکرانه اش دعا خوش بحالتان

این عمره تمتع بود وبپایان رسید آن ***آسوده خاطروهم با فراغ بال خوش بحالتان

درفرصتی که حج تمتع شود شروع ***رفتن بسوی حرم صبح وظهر وشام خوش بحالتان

درهرتشرف تان درحرم بهرنماز***انجام داده طوافی و نائبا بنام خوش بحالتان

درشهر مکه ختم کتاب خدا ی را***بنموده وببر، این فیض عام وتام خوش بحالتان

درعصرروز هشتم ذیحجه محشریست ***محرم شدن زمکه شیرینیش بکام خوش بحالتان

راهی به سرزمین معرفت وعشق وبندگی ***روح وروان بیادخدا بیقرارو رام خوش بحالتان

آنشب که آرزوی همه هست لطف حق***شکر خداعنایت حق  برشما عیان خوش بحالتان

درآن شبی که خداوعده داده خوبانش***بخشد گناه بنده به آخرامام خوش بحالتان

آن کوه کوچکی که قدمگاه اولیاست ***رحمت زناحیه شاه کربلاست خوش بحالتان

برپاست خیمه ی مهدی امیرالحاج****توفیق وصل یاربشدگرنصیبتان خوش بحالتان

         دانا هنوز لذت حج است دروجود تو*****بااشک بدرقه بنما ی حاجیان  گو خوش بحالتان