شهید دانا
سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
خبری دیگر ... نظرات() 
بنا به اطلاعات واصله امروز سه شنبه آقای مهندس بلانیان رئیس سازمان صنایع شهرستان نایین جهت بازدید ازخط موزاییک وپیشرفت کار سالن یخ سازی وارد ایراج شدند
ایشان رادراین سفر آقای خسرو مسعود سرپرست اجرایی شرکت همراهی نمودند .
علاوه بربازدید ایشان ازکارگاههای شرکت قراراست خط تولید مورد زمان سنجی واقع شود.
ضمنا مجوز استاندارد ومحیط زیست ازادارات ذیربط اخذ شده است .