شهید دانا
دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
جناب آقای دکتر حسنی ... نظرات() 

باسلام . پیرو تماس تلفنی موافقت نمودید درروزهای آینده نشستی درحسینیه ۱۴معصوم داشته باشید . چندمین باراست که موضوع را به رئیس دفترتان جناب آقای سلطانی گوشزد نموده ام ولی زمانی را معین ننموده است . ازآنجا که امسال قصد داریم با همت مردم خوب روستا ومنطقه گامهای موثری درجهت ایجاد اشتغال وعمران وآبادانی منطقه وخصوصا روستای ایراج برداریم بنظر می رسد وجود چنین جلساتی می تواند دربیان مشکلات ورسیدن به راه حل مناسب کمک کند. لذا استدعا می شود فقط وبلاگها را درموقع انتخابات مطالعه نفرمایید . ودرسایر اوقات با توجه به موقعیت منطقه مطالعه فرمایید. تعدادی ازعزیزان تماس می گیرند وخواسته هایی دارند ولی دستشان بشما نمی رسد . شما استحضاردارید ایراج روستایی است که می تواند درشکوفایی منطقه وجلوگیری ازمهاجرت کمک کند. مردم ایراج ازمدافعان نظام اسلامی هستند وبرای اثبات ادعای خود وجود شهداوجانبازانی هستند که تقدیم انقلاب نموده اند. بنا به فرمایش رهبر باید با جدیت شما نماینده محترم تحول بزرگی بوجود آید شما می دانید جوانان با استعدادی که ایراج دارد می تواند درمدیریت آینده منطقه موثرباشد .درخشش مهندس جوان ایراجی بنام محمد اکبر دردانشگاه صنعتی شریف نمونه ای ازاین نابغه های ایراج عزیز ماست .درانتها با اشاره به این حدیث نورانی ازرسول اعظم )ص( که می فرماید .هرکس که به خدا وروز جزا ایمان دارد اگر وعده ای کرد باید وفا کند.  العهد ومن الوفا جناب دکترحسنی