شهید دانا
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
حدیث ... نظرات() 

امیرالمومنین علی (ع) فرمود
محصول دروغ ؛پستی دردنیا وعذاب درآخرت است.
امام رضا (ع) فرمود
هرکس فاطمه معصومه را زیارت کند بهشتی می شود.