شهید دانا
پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
زمان برگزاری همایش جوانان ... نظرات() 
باسلام به جوانان غیورایراج بانظرات جمع آوری شده زمان برگزاری حلسه روز پنجشنبه آینده ساعت ۵بعدازظهر درحسینیه ۱۴معصوم (ع) درصورت موافقت نظر خودرا اعلام فرمایید.برمحمد وآل اوصلوات