شهید دانا
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
اخباری دررابطه با شرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج ... نظرات() 
با سلام وخسته نباشی به همه همشهریان عزیز
دررابطه با قیمت محصولات شرکت که تعدادی ازعزیزان چه تلفنی وچه حضوری سوال می کنند. باطلاع می رساند با برآورد قیمتی که صورت گرفته است قیمت هرمتر کف پوش پیاده رویی ساده ۳۵۰۰تومان وقیمت هرمتر رنگی آن ۳۸۰۰تومان تعیین گردید.
قیمت هرمتر موزاییک ساده ۳۰۰۰تومان وموزاییک حیاطی سی سانتی  ۳۲۰۰تومان ورنگی سی سانتی ۳۵۰۰تومان و۴۰سانتی ساده ۳۴۰۰تومان و۴۰سانتی رنگی ۳۷۰۰تومان وقیمت هرعددبلوک سیمانی ۳۶۰تومان هزینه بارگیری بعهده ی خریدار می باشد.
برای تسریع درکار تعداد۱۱۰۰عددقالب کف پوش درحال تولید است که تا ده روز آینده به ایراج حمل خواهدشد.
جذب دونفر نیروی انسانی نیز دربرنامه قراردارد که جوانان ایراج ویا روستاهای اطراف می توانند به  اموراداری شرکت جناب آقای معتمدی مراجعه نمایند.
بامید ایراجی آبادوسرشارازعشق ومعنویت با همکاری تمامی همشهریان .انشاء‌الله