شهید دانا
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
چگونگی ارتباط با شورای جوانان ایراج ... نظرات() 
باسلام به دوست عزيزی که مرقوم فرموده بودند نحوه ايجادارتباط وارايه نظرات چگونه خواهد بود .بايد بعرض برسانم که پس ازتعيين خط مشی شورای جوانان وانتخابات برای تعيين مديريت اين شورا احتمالا سايتی ويا وبلاگی با همين نام ايجادخواهدشد وتمام نظرات دوستان ازآن طريق منعکس خواهدشد. ضمن اينکه وظيفه مديريت شورای جوانان نيز اینست که پيشرفت کاررا درزمينه های مختلف ازطريق سايت ويا وبلاگ طلاع رسانی نماید .انشاء‌ا... درصورت حضور حداکثری جوانان شاهد اقدامات خوبی خواهيد بود.برای سلامتی جوانان صلوات