شهید دانا
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
زندگینامه شهید محمدحسین دانا ... نظرات() 
قسمت چهارم
باسلام به ارواح پاک شهیدان بویژه شهدای خطه کویر وشهدای روستای ایراج
بعدازتشکیل انجمن اسلامی درشهرک . اقداماتی درجهت برگزاری دعای کمیل دعای توسل وبرپایی نماز جماعت درحسینیه حضرت رقیه که امروز مسجد حضرت رقیه می باشد ونیز کلاسهای قرآن ازبرنامه های انجمن اسلامی بود اولین دعای کمیل درشهرک درمنزل ما وتوسط اینجانب واخوی حسین خوانده شد دراولین دعای کمیل حدود ۱۲نفرشرکت داشتند. دربرگزاری جشنها خصوصا دهه فجر اقداماتی خوبی شدودرچند نقطه شهرک با کمکهای مردمی اقدام به ساخت طاقهای نصرت نموده وبا پرچم کشی وچراغانی درخیابانها وکوچه خصوصا درسالروز ولادت امام زمان (ع) جلوه ای به شهرک داده بود.
با فرمان تاریخی حضرت امام که جوانها جبهه ها راپر کنندودشمن زبون رابه جای خودبنشانند شهید محمد حسین تصمیم گرفت بادیدن آموزشهای فشرده درسپاه راهی جبهه های حق علیه باطل گردد.
شهید محمد حسین درثیر ماه ۶۱بمدت ۴۵روز آموزشهای سخت نظامی را پشت سر گذاشت وسپس درنیمه دوم مردادماه راهی جبهه های حق علیه باطل شد . روحش شاد.     (ادامه دارد)