سروده ای درباره ایراج (البته شعر ادامه دارد)

درکویر خشک وبی آب وعلف           مردمانی سخت کوش باهدف
 
زندگی  ی ساده و بی زرق وبرق     خوبه خونگرمی گرفته باشرف
 
هست چندین بخش چندین روستا      میدرخشد گوهری اندرصدف
 
قدمت تاریخیش باشد کهن               باغ وبستانش دهد برماشعف
 
هست هوای صبح وشامش دلپذیر      می برد صبروقرارمازکف
 
گرروی درروی قلعه ساعتی                آن نسیم دلنشین آید زدشت
 
نخلهای سبزوآن سرو بلند                  ست اعجابی درآن صحرای تف
 
آسمان درشب کند روشنگری             هرستاره میدرخشد زرطرف
 گربخواهی عمرسرو وقلعه را           می شود بالغ به دهصد سال والف
 
سی وسه چشمه روان آب زلال          بهرکشت وکارمی گرددچوصرف
 
بوده ازاول مدارش شانزده                    نوبتی باشد ومعیارش چوظرف
 
ظرف مس و شناور روی آب                 می شود پر ازره مجرای کف  
 
مدت پر گشتن آن تا ز آب                     شش دقیقه بوده ازعهد سلف
 
هردو تا  تاسش یکی فنجان بود         می کشند آنرا به نوبت یا به صف
 
گرکسی ناید بموقع پی زآب                   هرز می گردد رود آبش زکف
 
هست ایراج این ده خوش منظره              میدرخشد هم چو گوهر درصدف
بهر که گویی رسول  اوصاف آن                تانبیند کی شود شک برطرف

/ 2 نظر / 7 بازدید
دهیار ایراج

با سلام به حاج آقای سخت کوش شرمنده که من زیاد نتونستم مطالبتون را بخونم و اظهار نظر کنم ولی این شعر زیباییست. خواهشی که دارم اینکه وصیتنامه شهیدوالامقام دانارا هم در وبلاگ قرار دهید روحش شاد

طبیعت ایراج

با سلام و خسته نباشید حاج آقا دانا چنین به نظر میرسد که طبع شاعرانه خوبی دارید انشاالله تداوم داشته باشد موفق و موید باشید .