تقاضایی ازدکترحسنی

جناب آقای دکتر حسنی سلام .شما خود می دانید که امسال بفرمایش رهبر فرزانه سال نوآوری وشکوفایی می باشد . اکنون که به لطف خداوند برای ۴سال دیگر سکان وکالت مردم شهرستان نایین وخطه کویر را دردست گرفتید وقت آن رسیده است با توکل به خدا کمربند همت بسته وبا یاری مردم خوب منطقه نسبت به محرومیت زدایی منطقه تمام تلاش خودرا بکارگیرید . بخش خوروبیابانک که ازسالهای ستم شاهی وتاریخ ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی دستخوش استبداد وظلم وقتل وغارت وعقب ماندگی بوده است پس ازپیروزی انقلاب اسلامی کارهایی اساسی خوبی صورت گرفته واین ازبرکت خون شهیدان است ضمن درخواست علودرجات ازخداوند متعال برای شهیدان وامام شهیدان انتظار داریم خواسته های بحق مردم منطقه کویر بویژه محرومیتهایی که درروستاهای جنوبی خوروجود دارد با تدبیر وتلاش مسئولان محترم تحقق یابد.
شما می دانید که مسایل درمانی یکی از اولویتهای مهم روستا ی ایراج است که مردم چشم امید به استقرارپزشک دایمی دربهداری دارند .
سالن ورزشی نیز با توجه به ظرفیت واستعدادی که درجوانان ایراج وجوددارد ازشایستگی های مردم روستاست که انشاء الله جنابعالی بزودی کلنک احداث آن را درروستای ایراج بزمین خواهید زد.
تخصیص بودجه قابل توجه درامر اشتغال با توجه به وجود زمینه مناسب وتاسیس شرکت تعاونی آزاداندیشان روستای ایراج می تواند مایه امید ودلگرمی درجهت رفاه مردم باشد وازمهاجرت جوانان غیور ایراجی وسایر روستاها جلوگیری نماید .
تخصیص بودجه درامر ایجاد فضاهای گردشگری با توجه به زیرساخت های که درایراج وجود دارد می تواندکمک قابل توجهی برای ایجاد درآمد وجذب توریست نماید.
نهایی شدن طرح ناحیه صنعتی که باتلاتش مسئولان وحمایتهای جنابعالی از ماههای قبل دردستور کارقرارگرفته وبنا به اطلاعات واصله مراحل نهایی خود رادرهیئت دولت می گذراند نیز گام بسیار بلندی است که درکارنامه جنابعالی ثبت خواهدشد.
آسفالت گدارنتک وایجاد راه میانبر به استان یزد وکوتاه شدن مسافت دیگر خواسته هایی است که مردم روستاهای جنوبی ازجنابعالی انتظار دارند.
شهرستان شدن بخش خور یکی از آرزوهای دیریه مردم منطقه است که با تحقق این امر تحول بسیار بزرگی دراین خطه بوجود خواهد آمد ومی تواند باعث ازدیاد شغل ودرآمد باشد وهم می تواند عده زیادی از اهالی را که بخاطر نبود کار راهی شهرهای دیگر ایران نموده به منطقه باز گرداند.
درپایان با شهرستان شدن خور که جنابعالی نیز باجدیت دنبال آن هستید ایجادحداقل سه بخش درمنطقه می باشد که انتظارداریم مرکزیکی ازبخشهادریکی ازروستاهای جنوبی خور باشد که ترجیحا درایراج به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی واقع گردد.
درپایان برای عزت وسربلندیجمهوری اسلامی ایران عزیز دعا می کنیم وازخدا می خواهیم سایه مقام معظم رهبری را تاتحقق دولت حقه حضرت بقیه الله الاعظم برسرمان مستدام فرماید وبه مسئولیت خدوم توفیق خدمت عنایت فرماید.
 اخبارشرکت تعاونی
روزگذشته اعضای هیئت مدیره تعاونی آزاداندیشان ایراج درحسینیه چهارده معصوم جلسه داشتند.
جلسه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازشد وسپس اقدامات صورت گرفته به سمع هیئت مدیره رسید.
دررابطه با جذب نیروی انسانی قرارشد ازاول اردیبهشت ماه حداقل دونفر بکار گیری شوند
تولید بلوک ازروزشنبه ۲۴/۱/۸۷دربرنامه تولید قرارگیرد.
قرارشد به لحاظ برآورده نمودن نیازهای ساختمانی مردم منطقه تولید تیر بلوک نیز مورد بررسی قرارگیرد
قرارشد برای تولید جدول نیز تحقیقاتی انجام گیرد ودرصورت داشتن متقاضی نسبت به ساخت قالبهای آن اقدام گردد.
قرارشد تکمیل ساختمان یخ سازی به لحاظ فرارسیدن فصل گرما سرعت بیشتری گیرد تابتوان بموقع از آن بهره برداری نمود.
قرارشد برادران وخواهرانی که مایل به سرمایه گذاری باشند ازسرمایه گذاری آنها درشرکت استبفال گردد.
برادران وخواهران عضو درشرکت توجه داشته باشند که اوراق سهام آنها درصندوق قرض الحسنه نزد حاج محمد دانا می باشد با ارایه رسید های تحویلی برگ سهام خودرا دریافت نمایند.
قابل توجه اعضای هیئت چهارده معصوم
برای استفاده از اوقات فراغت اعضا محترم طی جلسه ای که بعد ازساعت برگزاری هیئت داشتیم مقررشد ازاین هفته بجای روزهای جمعه شبهای پنجشنبه جلسه قرائت قرآن برگزارگردد.
علت اخذ این تصمیم این بود که چون شبهای پنجشنبه ازدوسال قبل زیارت جامعه کبیره خوانده می شود .ومدت آن یکساعت بود قرارشد جلسه ازساعت ۹شب با تلات قرآن شروع وبمدت ۴۵دقیقه قرآن خوانده شود .سپس با ترجمه آیات بمدت ۱۵دقیقه پذیرایی انجام شود بمدت ۱۰دقیقه بعد بمدت ۵دقیقه مسایل احکام گفته شود ودرپایان با خواندن زیارت جامعه وذکر مصیبت بمدت ۴۵دقیقه جلسه راس ساعت ۱۱شب خاتمه یابد
امید است اعضای محترم برای انس باقرآن ودیدار با همشهریها ونیز زیارت ائمه معصومین با حضور سبز خود این جلسات را رونق معنوی دهند
ازپیشنهادت وانتقادات سازنده شما استقبال می کنیم .با تشکر هیئت مدیره حسینیه ۱۴معصوم(ع)

/ 2 نظر / 6 بازدید
بچه کویر

باسلام خسته نباشید اتحاد،همدلی،حمایت از آزاداندیشان ایراجی آباد مردمی سرزنده وپویا

بچه تو ده

سلام حاج آقا اگر دکتر جواب شما را داد خواهش میکنم با توجه به آشناییت حضرتعالی با نامبرده به ایشان بفرمایید جواب ما فقیر فقرا را هم بدهند. ( سئوال بنده که خاطرتان هست)