پیام به همشهری ایراجی

سلام همشهری : خوشابحالت که بچه کویر رامی شناسی .وازموقعیت کاری اوباخبری .ظاهرا اگربچه کویر دوست داشت بشناسنش خودش رامعرفی می کرد .البته ایشان هم درخط سیاسی است وشاید شغل امنیتی او مانع می شود که خودش را به همشهریها معرفی کند .من کاری به نام افراد ندارم هرکس درهرجای ایران یاجهان منطقی بنویسد وحد انصاف رارعایت کند ما مخلصش هستیم .شماهمشهری هم بیشتر خودترا نشان بده مثل بچه کویر کم رویی نکن دخترکه نیستید که حیا کنید مرد ومردانه بیا یید توگود هرچند شما جونید وما پیرمرد ولی مازمین خورده تون هستیم دوست داریم بیشتر حرفاتون رابشنویم .عزت زیاد همشهری وبچه کویر

/ 2 نظر / 7 بازدید
بچه کویر

سلام حاجی خسته نباشید این پیام برای من هم آمده است وحتما برای وبلاگهای دیگر هم رفته است همانطور که از طرف شما روزانه چندین پیام با الفلظ رکیک میفرستند ومن هم در پیامی نوشته ام که این پیامها مربوط به آقای دانا نمیشود ومخالفان ایشان این را میفرستند اما حاجی در ایران تنها من نیستم که با اسم مستعار کار میکنم هر وقت کسی کار جدیدی را شروع میکند خیلیها خواسته ویا نا خواسته با او مخالفت میکنند چون هنوز این فرهنگ که هر کس حرف خود را بدون توهین و آزادی بیان بزند در کشور ما نهادینه نشده است پس مشکل پسر ودختر بودن نیست آقای دانا هرچند پیامهای شما طعنه امیز میباشد اما من شما را صادقانه دوست دارم وبه حسن نیتتان اعتماد کامل دارم امیدوارم من را بیشتر راهنمایی کنید به قول شما ما جوانیم وهر چند خط سیاسیمان باهم فرق میکند اما ما همشهری ودوست هستیم پس این بچه را بیش از این آزار ندهید

محمد مهدی عشقی

محمد مهدی عشقی ٩:٠٦ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۱٥ اسفند ۱۳۸٦ سلام اینجانب بنده حقیر محمد مهدی عشقی هیچ کدام از افرادیکه شما نام میبرید نیستم وهیچ وبلاگی هم ندارم .این همه غیبت نکنید از خدا بترسید.