دکتر حسنی فعلا سرش شلوغ است .

باسلام به عزیزی بنام ناصح که ازآقای دکتر حسنی سوال کرده بود .روزگذشته یکی ازاعضای هیئت مدیره شرکت موفق شده بود باایشان تماس بگیرد .وازایشان دعوت کند تادرجلسه روزجمعه شرکت نماید .ایشان گفته بود من راهی نایین هستم و۵شنبه وجمعه تهران نیستم .برای هفته آینده دعوت کرده بود که بازه بدلیل افتتاح مجلس هشتم وقتشان پربوده است . علی ایحال ما مصمم هستیم براخذ مطالبات خود به هرنحو ممکن ازنماینده کمک بگیریم حالا یکی حداکثر یک ماه هم صبر خواهیم کرد تا مجلس هشتم هم افتتاح وکارش را آغاز نماید .وبعد پی گیر کارها باشیم به دوستان قول می دهیم که ما یک قدم ازخواسته هامان عقب نشینی نخواهیم کرد ونماینده متعهد است که تا آنجا که ممکن است وقوانین کشور اجازه می دهد درجهت رفا ه وعمران وآبادانی وایجادشغل وشکوفایی منطقه تلاش کند .انشاء‌ا...

/ 0 نظر / 2 بازدید