هفت گناه کبیره است

امام صادق ع فرمودند : گناهان کبیره هفت چیز ند: کشتن عمدی مومن ، نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن ، فرارکردن ازمیدان جنگ ، بازگشت به خلق وخوی عرب جاهلیت بعدازهجرت اسلام ، خوردن ظالمانه مال یتیم ، خوردن ربا بعدازآنکه بداند ربا حرام است ، وتمامی گناهانی که خداوند برآنها آتش دوزخ راواجب کرده گناه کبیره هستند.

منبع : جهادبا نفس شیخ حرعاملی صفحه 219حدیث 425 

/ 0 نظر / 34 بازدید