آسانترین راه سیر وسلوک : فقر

خداى تعالى درباره فقر مى فرماید:
لیس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج(75)
فقیر در لغت آن کسى است که یا اصلا مال ندارد و یا اگر دارد کمتر از خرج زندگى اوست ، ولى منظور ما از فقیر آن کسى است که به مال و مسائل مادى رغبت ندارد، و اگر مالى هم بدست مى آورد به جمع آورى آن اهتمام نمى ورزد. البته نه از روى نادانى یا بواسطه مانع یا غفلت ، یا به طمع رسیدن به شهوات و شهرت و نیکنامى و اشتهار به جود و بخشش ، و یا خوف از عقاب جهنم ، یا شوق به ثواب آخرت ، بلکه به جهت بى اعتنایى به دنیا که لازمه سیر و سلوک و اشتغال به مراقبت و رعایت جانب پروردگار است تا آنچه که غیر خداست حجاب نگردد؛ و این فقر در حقیقت شعبه اى از زهد است . پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرماید:
الا اخبرکم بملوک اهل الجنه قالوا بلى قال کل مستضعف اغبر اشعث دى طمرین لا یعبوبه لو اقسم على الله لابره(76)
و وقتى که به آن حضرت گفتند: سرزمین بطحا و مکه پر از طلاست اگر مى خواهى به تو بدهیم در جواب عرض کرد:
لا، بل اجوع یوما فاءسلاک و اشبع یوما فاشکرک 77

/ 0 نظر / 28 بازدید