اعتکاف

اعتکاف یعنی اعتراف

اعتکاف عبارتست از ماندن درمسجد ودرنگ درآن به قصد اینکه با آن بندگی خدا نماید ولازم نیست عبارت دیگری غیر ازماندن درمسجد به آن ضمیمه گردد، اگر چه احتیاط مستحب است .

اعتکاف ذاتاودراصل شرع مقدس اسلام مستحب است ، وگاهی با انجام دادن آن سبب نذر ویا عهد یا اجاره ومانند آن واجب می شود.

درباره اعتکاف سخنان بسیاری شنیده ایم احادیث بسیاری نیز فضیلت این عمل مقدس را می رساند.چنانکه انس نقل می کند پیامبر ص درزمانیکه مقیم بود دردهه آخر ماه رمضان را اعتکاف می کرد وهرگاه به مسافرت می رفت سال بعد بیست روز معتکف می شد.

شاید این پرسش درذهن خطور کند که آیا اصل عزلت وگوشه گیری پسندیده است ؟ آیا باعث جدایی فرد از جامعه نمی شود؟ آیا این عمل همان عزلت وگوشه گیری صوفیانه یا رهبانیت مسیحی است ؟

باید توجه داشت که اعتکاف عملی دینی است اما دین اسلام  دین اعتکاف نیست . بلکه دین کوشش وتلاش وحضور پرشور دراجتماع است

بدین معنا که اسلام اعتکاف را عملی پسندیده می شمارد ولی بطور موقت ، نه دائم . مثلا مستحب می داند که چند روز ازسال را به اعتکاف بپردازد وازمسجد جامع شهر بیرون نیاید. اما موافق نیست که فردی بیشتر عمر خودرا درمسجد بسر برد وازآن بیرون نیاید . ادامه دارد 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید