سلام برآخرجمعه ماه شعبان المعظم

سلام برمومنینی که درماه شعبان به محبت رسول سرمد ختمی مرتبت روزه گرفتند .امشب شب آخر شعبان وجمعه آخر ماه است .امشب را اگر شده یکبار با مناجات شعبانیه با خدا خلوت کنیم . مناجات العارفین ، مناجات خمس عشر ، مناجاتهایی که انسان رابه خدا می رساند . اللهم کمال الانقطاع الیک .

خدایا ماه شعبان هم سرآمد   زهجر مهدیت جانها لب آمد

خدایا شیعیان باشند مظلوم         تومیدانی چها مارا سرآمد

کرم کن یوسف زهرا بیاید             چه خونهایی که بردل رهبرآمد

شب آخر بود ازماه شعبان            بهار ماه قرآن ازدرآمد

بخوان قرآن دراین ماه ضیافت        بشارت ازنبی سرمدآمد

سکوت روزه داران است تسبیح   دعایت مستجاب ازداورآمد

بود خوابش عبادت روزه داران      عمل ازروزه داران مضعف آمد

السلام علیک یاشهرالله الصیام

   

/ 0 نظر / 30 بازدید