لذت دیدار

دوست دارم که ببینم رخ زیبات بیا                     به  دو عالم  ندهم  لذت  دیدار بیا

یوسف  مصر  خریدار  اگر پر دارد                با وجود  تو  خودش هست خریدار بیا

دهم هر صبح سلام ازخود وازام وابی         خواهم از حضرت حق تا کند ابلاغ بیا

من به درگاه خدا عهد کنم هرصبحی            تحت فرمان توباشم به همه حال بیا

حامی راه توباشم  به جمالت مشتاق           از خدا خواسته ام تا بشوم یار بیا   

گر میان من و تو  مرگ  جدایی فکند                خیزم ازقبر کفن پوش ومددکار بیا

شیعیان چشم به تو طلعت زیبادارند                 از پس  پرده  ببینند به  یکبار بیا

سرمه چشم تو نورست کند نورانی             چشم بیمارهمه چشم براهست بیا

عالم ازفتنه پروفسق وفجوربیداد              ریشه ظلم بخشکان که امید است بیا

حق محقق شود ازآمدنت ای آقا                  دادمظلوم ستان ای گل بی خار بیا

حکم قرآن شده تعطیل زکید دشمن                بهر احیای کتاب الله و  احکام   بیا

شیعیان چشم به انوار جمالش دارند            زاده ی عسکری ای حجت دادار بیا

بارالها غم واندوه زقلبش بزدای                   حامیش باش ونگهدار بگویش که بیا

چارده بند اگر شعر سرودی دانا                   بود  از عهد سند گفته ی  ابرار   بیا

این14بند شعر درروز دوشنبه مورخ 3/6/93برابربا 28شوال المکرم ساعت 45/19سروده شد.          اللهم عجل لولیک الفرج                     (( رسول دانا))

 

/ 0 نظر / 40 بازدید