توبه خاص و اخص

توبه خاص توبه از ترک اولى است و شرایط آن نیز نظیر همین شرائط توبه عام است . و لذا در این مورد خداوند مى فرماید:
لقد تاب الله على النبى و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة(66)
و اما توبه اخص نسبت به دو چیز حاصل مى شود:
1- توبه از توجه و التفات به غیر مطلوب یعنى عالى ترین مرحله کمال که در این مورد گفته اند:
الیمین و الشمال مضلتان(67)
2- توبه از برگشت و یا توقف در مرحله اى که عبور از آن براى اهل سیر و سلوک واجب ، و توقف در آن براى آنان گناه محسوب مى شود. یعنى نباید به یک مرحله از کمال اکتفا کرده و به همان مرتبه به چشم رضایت بنگرند که این کار نسبت به آنان گناه محسوب مى شود که گفته اند:
حسنات الابرار سیئات المقربین
پس اهل سیر و سلوک در هر مرحله اى که از کمال قرار بگریند؛ بایستى به مرحله بالاتر توجه کنند، و توقف در آن را براى خود جایز ندانند و با توبه و استغفار و ترک اصرار و پشیمانى از غفلتهاى گذشته و تضرع به درگاه الهى خود را پاک گردانند.
فان من تاب و اخلص لله فالله له ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین(68)

/ 0 نظر / 28 بازدید