اخبار شرکت تعاونی

۱- مجمع عمومی سالیانه باحضور نیمX از اعضا درروستای ایراج درتاریخ ۶/۱/۸۷برگزارشد.
مدیر عامل شرکت گزارش مبسوطی ازعملکرد یک ساله شرکت را ارایه نمود .
اوراق سهام اعضایی که حداقل ۹۰۰۰۰تومان پرداخته بودند درپایان جلسه به آنها تحویل شد.
جناب آقای اسماعیل نجفی که نهایت همکاری را درطی سال با شرکت نموده بود درمجمع حضوریافت واقدام به خرید ۱۰۰سهم نمود. ضمن تشکر از همکاری خوب این عزیز امیدواریم کماکان با حمایت های مالی خود شرکت را یاری نمایند.
سایر اعضا می توانند با پرداخت بدهی خود اوراق سهام دریافت نمایند.
۲-ازتاریخ ۸/۱/۸۷کاربتون ریزی ومحوطه سازی برای تولید بلوک سیمانی درشرکت آزاداندیشان ایراج آغاز شده است .
۳- با اتمام کارمحوطه سازی خط بلوک زنی بزودی تولید بلوک آغاز خواهدشد.
۴- باعقد قرارداد۶۰۰متر مربع کف پوش سیمانی جهت پارک ایراج با دهیار ایراج ازاول اردیبهشت ماه روزانه ۳۰مترمربع کف پوش برای پارک ایراج تولید خواهدشد.
۵- تاکنون بیش از ۳۰۰مترمربع کف پوش برای پارک اردیب به دهیار اردیب تحویل شده است.
۶- درپی نشست هیئت مدیر ه شرکت آقای محمد معتمدی بعنوان سرپرست اداری وفروش شرکت انتخاب وبزودی حکم مسئولیت ایشان صادر خواهد شد.
۷- درپی تصمیم هیئت مدیره آقای خسرومسعود فرزند مرحوم علیرضا مسعود بعنوان سرپرست اجرایی شرکت معرفی وایشان ازتاریخ ۱۷/۱/۸۷رسما کارخودرا آغاز نمود .
۸- درپی تصمیم هیئت مدیره مقررشد دونفر دیگرنیروی کارآمد گزینش شوند.ضمن اینکه اولویت باجوانان ایراج است ودرغیراینصورت ازسایرروستاها ویاشهرهای اطراف دعوت بهمکاری شوند.
۹- مقررشد کسانیکه تاکنون موفق به پرداخت حداقل ۹۰۰۰۰تومان نشده اندبه آنها فرجه ای دا ده شود تا هرچه سریعتر اقدام نمایند.
۱۰-کلیه اوراق سهام سهامداران آماده می باشد وجهت تحویل به صندوق قرض الحسنه ۱۴معصوم درتهران ودرروستا به دفتر اموراداری شرکت مراجعه نمایندولازم است رسید های وجه را همراه داشته باشند.
۱۱- دوخط تلفن شرکت نیز دایر شده است وهمه روزه ازساعت ۳۰/۷صبح تاساعت۱۷بجزروزهای تعطیل پاسخگوی اعضا ومتقاضیان به کف پوش . بلوک وموزاییک می باشد.۲۲۲۴-۲۲۲۳-۰۳۲۴۴۳۵
۱۲-جهت اطلاع اعضای محترم وهمشهریان عزیز ازدهیاری مهرجان وبیاضه نیز بمیزان ۱۰۰۰مترمربع کف پوش سفارش داده شده است.
درپایان ازتمامی همشهریان تقاضا می شود جهت توسعه شرکت وتجهیز کارگاه های شرکت با خرید سهام قابل توجه اعضای هیئت مدیره را یاری فرمایند.
ضمنا مجوز استاندارد جهت تولید انواع کف پوش سیمانی توسط موسسه استاندارد اصفهان برای شرکت آزاداندیشان صادرگردیده است .بامید منطقه ای آباد واشتغال زا وتامین رفاه وآسایش با تولید ات متنوع وبا کیفیت .

/ 3 نظر / 5 بازدید
بچه کویر

سلام خسته نباشید حمایت از آزاد اندییشان آبادانی فردای ایراج را درپی دارد موفق باشید

دهيار ايراج

شرکت آزاد اندیشان نماد اتحاد ایراج و ایراجی هاست با تبلیغات موثر می توان این شرکت را معرفی کرد

علی

با سلام و عرض خسته نباشید امیدوارم به یاری خداوند متعال شرکت آزاد اندیشان بتواند اهداف خود را محقق کرده و باعث پیشرفت و سربلندی روستای ایراج گردد.