خواب وخیال

خواب وخیال

عمرم بسر و حاصل آن وزرو وبال است           آن چیز که درسر گذرد خواب و خیالست

ماندم که چه اندوخته ام درهمه عمر م            اندوخته ای باشد اگر، نارس و کالست

 معیوب شود هر چه، خریدار ندارد              طالب اگرم بود سرش بحث و جدالست

دنیاچو عروس است به بسترگه داماد                از منظر داماد چو  زیبا و بحالست   

  آن رنگ و لعاب از لب و رو زود بریزد             سیمای بزک کرده زنقش خط وخالست 

دلبستگی چند به دنیا نبود خوب                 زیرا که تقلی ز پی منصب ومالست 

این حرص وطمع دشمنت ای تارک دنیا               مانع بودت این دو و دوری ز کمالست

خواهی که عقب گردکند حس جوانی             افسوس که ناممکن وآن نیز محالست

باهمت وکوشش گذر عمر ضروریست               بشتاب که برگردن تو خرج عیالست

دانا که بکوشد همه ی عمر کم وبیش              با لطف خدا در طلب رزق حلالست 

اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا

تقدیم به دوستان خوبم رسول دانا 10/02/97سلامتی امام زمان عج صلوات 


/ 0 نظر / 51 بازدید