قابل توجه نویسندگان بچه کویر وبچه ی توی ده وکماندو وسایر عزیزان

باسلام مطالب شما رامطالعه ودر ديد خوانندگان قراردادم
اما حسب وظيفه با دکتر حسنی صبحت تلفنی داشتم وگلايه مندی بحق شما را درخصوص نيامدن ايشان بعرضشان رساندم .ايشان اظهارداشت چون چند روز قبل ازسال خدمت مردم شريف ايراج رسيده بودم ومی بايست ازتمامی روستاها به لحاظ فرصت پيش آمده درايام نوروز تشکر وقدردانی می نمودم فرصت دوباره پيدا نشد که خدمت مردم ايراج برسم . ايشان گفت انشاء‌الله درآينده ای نزديک درحسينيه ۱۴معصوم خدمت عزيزان خواهم رسيد وازاين بابت عذر خواهی می کنم چون تعمدی درکارنبوده است ومن به مردم ايراج ارادت دارم .
وشما همشهريان خوب عنايت داشته باشيد که برای آبادانی ايراج ومنطقه همه بايد بکوشيم وخواسته های بحق را ازوکيل عزيز مطالبه نماييم .ما به لطف خدا پی گير هستيم واميدوارم وعده ها يکی پس ازديگری تحقق يابد.   برای شادی روح شهيدان وامام شهيدان صلوات

/ 2 نظر / 11 بازدید
بچه تو ده

با سلام از تماس حاج آقابا دکتر سپاس گذاریم اما دکتر سال نو را کی میخواهد تبریک بگوید؟ سال نو برای ما مبارک هست و نیازی به تبریک ایشان نیست اما حسب وظیف ایشان باید تشریف می آوردند. لکن از شما برای احترام به سئوالات ما بی نهایت سپاسگذارم تا حدودی بهتر شد اما آیا دکتر قبل از عید جای دیگری نرفته بود ؟ نه قبول کنیم آقای حسنی یه کمی بر علیه ما جبهه گرفته .نمی دونم شاید من اشتباه می کنم

بچه کویر

سلام حاجی خسته نباشید دکتر حسنی بعد از انتخابات به همه روستاها برای تشکر رفتند و در عید نوروز هم به تمامی روستاهارفتندحتی از مسیر ایراج عبور کردند اما ایراجیها را لایق ندانستندروراستی هم یه مواقعی بدنیست اتحاد ،همدلی،حمایت از آزاد اندیشان ،ایراجی آباد ومردمی سرزنده وپویا شعار ماست