قراردادفروش 600متر کف پوش سیمانی به دهیاری ایراج

درپی راه اندازی خط تولید موزاییک وکف پوش سیمانی درشرکت آزاداندیشان ایراج وقرارداد۶۰۰متر کف با دهیاری روستای اردیب .این هفته نیز دهیار ایراج با همکاری شورای اسلامی روستا اقدام به قراردادخرید ۶۰۰متر جالیز سیمانی جهت پارک ایراج نمودند .ضمن تشکر ازهمکاری خوب دهیاری وشورای اسلامی روستا امیدواریم بتوانیم درتامین بموقع محصول مورد نظر وسایر محصولات اقدام نماییم .

/ 0 نظر / 6 بازدید