السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ع

امروز روز اول صفر است . دراین روز اسرای آل الله به شهر شام رسیدند . ام کلثوم ع قبل از ورود به شهر شام از شمربن ذی الجوشن درخواست کرد که مرا با توحاجتی است . آن ملعون گفت بگو .آن حضرت فرمود دستور بده ماراازدروازه ای وارد شهر کنند که کمتر مردم مارا تماشا کنند ودستور بده سرهای شهدا رااز جلو محملها کنارببرند تا نامحرمان کمتر به ما نگاه کنند. آن ملعون با توجه به کینه دیریه ای که با اهلبیت داشت دستور دادانهارا ازشلوغ ترین دروازه که همان دروازه حلب است که بعدا به دروازه ساعات معروف شد عبور دهند .آمده است که صبح روز اول ماه صفر اسرای آل الله را دم دروازه ساعات نگهداشتند وپس از سه ساعت توقف به دستور یزید پلید آنها را درکوچه های یهودیان ونصرانیها گرداندند وهنگام غروب به دربار یزید پلید وارد کردند درحالیکه بازوان آنها رابا ریسمان به یکدیگر بسته بودند .وقتی بریزید وارد شدند ، امام سجاد علیه السلام رو به یزید کردند وفرمودند اگر رسول خدا وارد شوند ومارا با این حالت ببینند چه جوابی خواهی داشت . یزید ملعون دستور داد بندها رااز دستان آنان گشودند .وسپس سر مبارک امام حسین ع را درطشتی قرارداد وشروع کرد با چوب به لب ودندان فرزند زهرا زدن و اشعاری راخواند لعبت هاشم والملک فلا ...خبرجائ ولا وحی النزل ... الی آخر

به روح مطهر شهدای کربلا درود می فرستیم وبرای سلامتی وفرج بقیه الله الاعظم دعا می کنیم  

 اللهم عجل لولیک الفرج

/ 0 نظر / 32 بازدید