تحلیلی ازپیامهای رسیده دررابطه با دکتر حسنی

بنام خدای هستی بخش

باعرض سلام وآرزوی سلامتی برای همشهریهای عزیز . دراین چند روز که تنور انتخابات گرم وهر شهروندی برای رقم زن سرنوشت مملکت خویش درابعاد مختلف تلاش می کند واین جای بسی خوشحالی است که دشمنان مایوس ودوستان امیدوار وسربلند خواهند شد. حقیر نیز مطالبی دراین زمینه با قلم ناقص نگارش نمودم که دوستان نیز ابراز لطف نموده وبا پیامهای ملایم ، وتند ویا مشفقانه حقیر مورد لطف قراردادند.

1-دراین چند روز پیامهای از خور رسید بدون نام که محتوایی نداشت وبا جملات کنایه آمیز ازاینکه بنده از دکتر حسنی حمایت کردم مطالبی سبک بکاربرده بود که به لحاظ قداست نمایندگی وعدم رعایت اخلاقیات اسلای درمعرض دید وبلاگ خوانان قرارندادم

 2-چند پیام ازبرادران وخواهران ایراجی دریافت شد که حاوی متلک های نسبتا زننده بود که ازدرمعرض دید قرارندادم نه به لحاظ اهانت به حقیر بلکه بخاطر حرمت نمایندگان مجلس

 3-یکی دوپیام دریافت شد که حقیر را نصیحت کردند که رایم را حرام نکنم وبه آقای طباطبایی رای دهم واظهار نمودند که آقای  طباطبایی  بهتر است که ضمن تشکر نظر عزیزان رابه مطالب ذیل جلب می نمایم .امید است انشاء ا... حال که خداوند این نعمت اطلاع رسانی را به حقیر وامثال حقیر عنایت نموده بتوانیم چیزی بنویسیم که رضایت پروردگار عالم درآن باشد.

الف -درمورد دسته اول که چنین پیامهایی دادندبدانند که که روش حمایت ویا تبلیغ وتایید ویا تخریب برای هر کاندید به گونه ای که آنها درپیش گرفته اند نیست . هرکس نظرش برای خودش محترم است درمعرض دید مردم می گذارد عده ای مطالعه می کنند یا قبول دارند یا قبول ندارند . اگر نظری داشته باشندمنطقی عنوان می کنند.اینجانب دلایلی برای حمایت ازدکتر حسنی داشتم دروبلاگ منعکس کردم وحتی به یک نفر هم اصرارنکردم که بیا ازدکترحسنی حمایت کن . وچنین اخلاقی ندارم که نظرم رابه کسی تحمیل کنم حتی دربین اعضای خانواده .دردلایلی که آوردم هیچ کاندیدی را تخریب شخصیت نکردم واورا ناکارآمد ندانستم وباصراحت نوشتم که همه کاندیدها برایم محترمند وهرکس هم که رای بیاورد حرمتش واجب وبه اوتبریک خواهم گفت وبرای حل مشکلات روستا ازاوکمک خواهم گرفت حالا اگر برادریا خواهری تحقیق کرده وباور دارد که فلان کاندید بهتراست ویا اصلح تراست ادله بیاورد تا مردم بیشتر روشن شوند .

ب- دسته دومی که ابرازامیدواری کرده به کنایه که بنده سخنگوی دکتر حسنی بشوم اولا بنده خودرا دراین حد اندازه نمی بینم . اولا نماینده سخنگو ندارد ثانیا برفرض محال اگر داشته باشد خودش سخنگو تعیین می کند.دیگر عزیزی که عنوان نموده من نون به نرخ روز می خورم قضاوتش را می گذاریم بعهده عزیزانی که 40سال است مرامی شناسند . قطعا دربین همشهریان اینقدر آدم با انصاف هست که بتواند دراین مورد نظر بدهد.

ج- درمورد عزیزانی که مرا نصیحت کردند ازحسن نیتشان تشکر می کنم وبه این نصایح نیازمندم . ولی خدمتشان عرض کنم بنا به مسئولیتی که درانتخابات درتهران دارم امکان رفتن ره روستا را ندارم که نگذارم رایم حرام شود. بنده درتهران هستم وقطعا به کسانی رای خواهم داد که ازآنها شناخت دارم .این برادر یا خواهر فرمودند آقای طباطبایی بهتر است . دربهتر بودن این ذریه زهرا (س) شکی نیست وهمه ما به خاطر پیامبر به سادات احترام قائلیم ودستشان را می بوسیم . البته آقای طباطبایی عزیز یک قاضی برجسته وباتجربه ومورد وثوق همه خصوصا مردم شریف اصفهان . اما امروز دارند درحوزه نمایندگی وارد می شوند وطبیعی است بحدی که دکتر حسنی دراین 4سال تجربه اندوخته ایشان با ازابتدا شروع کند البته جسارت به ایشا نباشد شاید هم خیلی وارد باشد . اما دراین مسئولیت اولین تجربه اشان است .وویژگیهای یک نماینده صرفا به سوادویا تخصص نیست . موارددیگری نیاز است که اخلاق حسنه روابط اجتماعی خوب زبان گویا حفظ امانت- تجربه- تدین وتعهد وخیلی چیزهای دیگر که من بلدنسیتم بنویسم . البته این بزرگواران انشاء ا...همه ویژگیها را دارند. امادلایل حقیر برای انتخاب دکتر حسنی بخاطر این تجربه 4ساله بوده که قطعا ایشان هم 4سال قبل وقتی وارد مجلس شدند با قواین ونحوه قانونگذاری مثل امروز وارد نبودند . ایشان دراین 4سال با دو دولت اصلاح طلب واصول گرا مواجه بوده که نمی شود بخاطر دوسلیقه مختلف امروز نمره ای عالی ویا ضعیف به ایشان داد . فرجه بدهیم 4سال دیگر باشد دراین 4سال خواسته هایمان را ازاومطالبه نماییم اگر نتوانست دردور بعدی به اورای نخواهیم داد وبنظر می رسد اکنون زود باشد که بخواهیم به نمره بدهیم که اورا رد ناییم یک دانش آموز درخرداداگر تجدید شد نمی گویند مردود شدی تاشهریور به مهلت می دهند خودش را پیدانماید تا قبول شود. برادران وخواهران خوبم  توجه نمایند که اگر آقای طباطبایی ویا هریک از کاندیدها برنده این دوره شدند آنها هم به زمان نیاز دارند تا با چم وخم قانونگذاری آشنا شوند . چنین تصور نشود که اگر این عزیزان نماینده شدند باید معجزه کنند . اما اگر دکتر حسنی انتخاب شود شمشیر را ازرو خواهیم بست وحقوقمان را ازاومطالبه خواهیم نمود چون عذری نخواهد داشت . درپایان کلام خاطر نشان می شود که حمایت اینجانب ازدکتر حسنی حمایت شخصی است وحتی با اینکه یکی ازخدمتگذاران شرکت تعاونی آزاداندیشان هستم ودکتر حسنی باایجاددفتر صنایع درنایین خدمت بزرگی کرد وطی مدت یکسال شرکتهای مختلفی برای ارایه خدمات وتولید به بهره برداری رسیده وخواهید رسید وشرکت تعاونی آزاداندیشان هم یکی ازاین شرکتها است وبحق دکتر حسنی زحمات زیادی کشیده اند . نخواستم درامانتِی که مردم بما سپردند ازآن سو ء  استفاده نماییم وازطرف بیش از200نفر اظهار نظر کنیم  فقط وفقط نظر شخصی خودرا اعلام نمودم وحتی باوردارم که بعضی از اعضای هیئت مدیره محترم هم با نظر اینجانب موافق هستند  ولی بخود اجازه ندادم که ازقول آنها هم مطلبی بنویسم . خدایا توشاهد باش آنچه ما نوشتیم چیزی بجز رضایت تو را فکر نکردیم وازدرگاه حضرتت تقاضای کمک وتوفیق داریم .درضمن کسی بنام ترانه پیام داده که درحسینیه شخصی خودتان برای ماهواره وایترنت بد میگویی چطور شده که حالا روبه ماهواره واینترنت آورده اید؟ درجواب ایشان عرض کنم که اولا حسینیه شخصی مال من نیست وشما هرکسی هستید بنظرم انسان مغرضی هستید که اینجوری بامسایل برخورد می کنی . ثانیا آن روزی که جنابعالی پستانک دهانت بوده بنده دوره کامپیو تر دیدم یعنی سال 70منتهی این کامپیوتر وبرنامه های آن برای افرادکم جنبه وبی ظرفیتی مثل ایشان خطرناک ومنحرف کننده ولی برای کسانیکه بتوانند ازآن استفاده منطقی ومفید نمایند یک نعمت است . امیدوارم خدا همه مارا براه راست هدایت نماید.   ازاینکه حوصله بخرج دادید واین تحلیل را مطالعه نمودید سپاسگزارم .

                  برمحمد وآل اوصلوات  - ارادتمند شما – رسول دانا

/ 5 نظر / 6 بازدید
یک ایراجی

پس چرا آقای حسنی تو سخنرانیش هی میگفت من فلان کار را برای شرکت آزاد اندیشان کردم وهمه اش از آزاد اندیشان گفت کاری را که مردم ایراج کردند به نام خودش تموم کرد آقای دانا شما هم روش دیگر مسئولین آراد اندیشان را پیش بگیرید واز کسی حمایت نکنید حمایت شما تهدیدی است برای آزاد اندیشان

طرفدار طباطبایی

حاجی دانا چه ربطی داره حسنی دو سال تو این دولت بوده دو سال تو اون دولت مجلس که تو این چهار سال یک دست بود شما به جای تحلیل در اتوبوسها را درست ساز سرما نیاد تو

بهاره

سلام حاج آقای عزیز.من قصد جسارت ندارم اصلا از سیاست خوشم نمیاد ولی با خوندن مطالبتون وبا توجه به احترام به نظرتون وخط سیاسیتون چند نکته را با اجازه بیان میکنم . 1.اگر ملاک را تجربه بگذاریم که دیگر جایی برای حضور چهره های جدیدنمی ماند وبا این حساب همین اقای دکتر حسنی هم که در دوره قبل رقیب اقای رضوی با 12 سال تجربه بود نباید به خود اجازه کاندید شدن میداد . 2.قیاس یک دانش اموز با یک نمایند !دانش آموز فقط سرنوشت خودش را رقم میزندولی یک نماینده قانون گذار است قانونی که در سرنوشت تک تک افراد یک جامعه تاثیر گذار است و... 3.چهار سال کم نیست که شما می فرمایید به ایشان 4 سال دیگر فرجه دهیم .وهمین تقاضای شما یعنی به اقای حسنی رای دهید. 4. اگر کسی بداندسخنش خریدار داردو از کسی حمایت کند چه حکمی دارد.

جوانی از شماره 2

یکی به من جدا پاسخ بده که چطور شد آقایون می تونن از یک شخص در وبلاگهایشان جانبداری کنند اما اگر یک وبلاک برای دکتر بنویسد صدای آقایون در میاد.معنای دمکراسی را هم فهمیدیم آزادی بیان را هم هضم کردیم خدا را شکر

جوانی از شماره 2

با سلام / نسبت حاج رسول دانا برای ما جوانهای شماره 2 همانند نسبت مرحوم قاضی بر پدران ما می باشد.ایشان معلم اخلاق و استادی گرانقدر و دلسوخته اهل بیت (ع)می باشد.اجازه کوچکترین اهانتی به ایشان نخواهیم داد.این مطلب اول در جریان باشید.دوم: آقایون با نظر ایشان مخالفت کنیدنه با خود ایشان/آقای آروون این نسبتهایی که شما به ایشان داده اید خدا وکیلی درست است؟.... به فردای قیامت ایمان دارید؟ کجا ایشان رییس حسینیه است؟ پس شما حسینیه نیستی و خبر از برنامه های آنجا نداری/اگر بگی هستم که دیگر مغرض و معاند بودن خود را ثابت کرده ای و اگر بگویی نیستم که می گویم چرا در مورد چیزی که نمی دانی اینطور قضاوت می کنی؟ در هر صورت باید توهین شما را به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم(عج) تسلیت عرض نمود.ضمنا توهین حضرتعالی به شکل بسیار زیرکانه و ماهرانه به پیر جماران نیز از دید ما پنهان نماند.باشد تا جای خودش جوابت را بگیری.راستی چطور شد شما میتونید در وبلاگ بگید به کی رای بدین حاجی نمیتونه؟ عجب هجمه تبلیغاتی بیرحمانه ای.سمت ایشان در قرض الحسنه ریاست است؟مفسران سیاسی که هستند؟شمایید؟ومطلب آخر آقای آروون بیا در فضای صمیمی با هم ب