حدیث

امیرالمومنین علی (ع) فرمود
محصول دروغ ؛پستی دردنیا وعذاب درآخرت است.
امام رضا (ع) فرمود
هرکس فاطمه معصومه را زیارت کند بهشتی می شود.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید