جواز ذاکری

دوست دارم یک شبی درخواب پیغمبر ببینم

بهترین خلق خدای خالق اکبر ببینم

دوست دارم ذره ای تابد به من نورجمالش

ازرخش انور بگیرم زندگی ازسر بگیرم

دوست دارم لحظه ای آید شوم محو جمالش

اشرف مخلوق عالم سید وسرور ببینم

دوست دارم از جنابش بشنوم صوت رسایش

ازکلامش جان بگیرم شافع محشر بگیرم

دوست دارم مجلسی گرددبپا بهر حسینش

من به امرش روضه خوان واشک آن سرور ببینم

دوست دارم نام من باشد ردیف ذاکرانش

من جواز ذاکری ام دست آن دلبر ببینم

پنجشنبه 9/5/93سوم شوال المکرم ساعت 30/19سروده شد .رسول دانا

/ 0 نظر / 53 بازدید