بعضى ها چگونه فکر می کنند.

باسلام به همه برادران وخواهران عزیزوطن دوست .
دراین اندیشه ام که چرا روستای سرسبز ایراج قابل ترقی وتعالی نیست .شاید سالها به این موضوع فکر می کردم تا جواب این معما راپیداکنم .البته به خودم حق می دهم چرا که فکر می کردم همه مثل من به آینده ایراج چشم دوخته اند وباوجود داشتن انسانهایی شرافتمند می شود ایراج را آبادنمود . اما باراه افتادن شرکت آزاداندیشان وایجادبارقه امید برای شغل وزندگی ونیز ایجاد وبلاگهای متعددازسوی همشهریان عزیز .وباگذشت چندماهی ازرقابت وبلاگ نویسی معمای عدم پیشرفت ایراج برایم حل شد. امروز به یقین می گویم عدم ترقی وتعالی ایراج داشتن بخل وحسد وکینه وکوته بینی افرادی است که فقط شعاردهنده هستند ودرذهن آنه چیزی نمی گذرد جز نابودی ایراج .درنظراتی که این حضرات می فرستند دیده می شود که چقدرفکر آنها پلید است . این افرادازقماشی هستند که مطالب خودرا بانام مستعارمی نویسند تابه اصطلاح خود رد پایی ازخودبجا نگذارند.این بیچاره ها فکر می کنند اگر بنده وامثال بنده پیشنهادی ارایه می دهیم میخواهیم جیبمان راپرکنیم ودنبال موقعیت مادی  هستیم  اما این رابدانند که تااین لحظه هرگزبه موقعیت ومقام ومسایل این کارها فکر نکرده ام وبحمدلله نیازی هم به اینها ندارم کسی که برای من می نویسد پیرمرد خجالت بکش پایت لب گوره .ازخودش بپرسد اگر ۴۸سال سن داشتن انسان پیرمرد است امیدوارم ایشان به این سن نرسد .من نمی خواهم راجع به خود مطلبی بنویسم وبااین نوشته ها هم که می نویسند ازمیدان بیرون نمی روم وقضاوت این مسایل راهم به عهده مردم فهیم ایراج می گذارم . ومن شمارا نصیحت می کنم که بروید فکرتان رادرجهت شکوفایی وطن خود پویا کنید . اینکه نام شرکت آزاداندیشان راچه کسی گذاشت وچه کسی موسس آن بو د ویا هست مشکل راحل نمی کند . من وامثال من به احترام آرایی که حتی میل باطنی بنده هم برای پذیرش مسئولیت نبود وارد این عرصه شدیم ووام دارکسی هم نیستیم چون چیزی بدست نیاوریم که بخواهیم ازدست بدهیم وهرزماناعضای محترم اراده کنند باکمال میل ازمسئولیت کناره گیری خواهیم کرد . اما انسانهای بخیل وحسود بی ریشه وبی اصالت بدانند که با گفتن ونوشتن آنها هرگز خم به ابرو نیاورده وبحول وقوه پروردگارعالم وپشتیبانی مردم خوب روستا ادامه خواهیم داد.
اینها بدانندکه نسبتهایی که بمن میدهند هرگز آنها رانخواهم بخشید واگر اعتقادی به قبروقیامت دارند درگذرگاه اصلی سرراه آنان راخواهم گرفت .
اگرادعادارند که می توانند بهترازما کارکنند تشریف بیاوردند به آنها مسئولیت می دهیم کارکنند.
خدایا مارابه راه راست هدایت فرما وکید حسودان وکینه توزان را به خودشان برگردان وبما توفیق خدمت به بندگان صالحت راعنایت فرما

/ 2 نظر / 10 بازدید
وبلاگ بچه کویر

باسلام وخسته نباشید به امید موفقیتهای روز افزون شما اتحاد،همدلی ،حمایت از آزاد اندیشان،روستایی آباد مردمی سرزنده وپویا شعار ماست ای درخت تازه به ثمر نشسته آزاد اندیشان از تبر اتهامات ودروغها وحسادتهانهراسید که ما همیشه با شما هستیم

خسته

رسول جان: مدعی گر به رخت تیغ کشدهیچ مگو آتش کم محلی تیزتر از شمشیر است اگر افراد جاهل را دعا کنید بهتر از نفرین است