السلام علیک یا حسن بن علی العسکری ع

هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت باسر سعادت یازدهمین اختر فروزان آسمان امامت وولایت امام حسن عسکری می باشد.

آن بزرگوار درسال 232هجری در8ربیع الثانی درمدینه منوره چشم به جهان گشود پدربزرگوارآن حضرت امام علی النقی ووالده ماجده آن حضرت حدیثه می باشد .امام علی النقی ع چهار پسر داشت که بزرگترین آنان ابا جعفر سید محمد ع می باشد که ازنظر تقوا زبانزد خاص عام بود .درسال 243هجری که امام ع بدستور خلفای عباسی به سامرا تبعید شد وتحت نظر حکام جور قرارگرفت تمام اعضای خانواده بجز سید محمد بهمراه پدر به سامرا آمدندوسید محمد بعنوان وکیل پدر درمدینه ماندند. درسال 252سید محمد برای دیدار با پدرازمدینه به سامرا آمد وشدیدا مورد توجه پدر بود مردم گمان می کردند که امام بعد ازعلی النقی سید محمد می باشد . مدت کوتاهی درسامرا اقامت نمود وراهی مدینه شد که دربین راه درشهر بلد 30کیلومتری شهر سامرا مریض شد وبه دیدار حق شتافت . امامحسن عسکری که شدیدا از مرگ برادرمتاثر شده بود وگریبان چاک نمود امام هادی ایشان را توصیه به صبر نمود وفرمود که میشیت خدا براین قرارگرفته که امام بعد ازمن باشی . عمر شریف امام عسکری 28سال ومدت امامت ایشان شش سال می باشد .قبر مطهر آن حضرت درسامرا درضریح مطهر پدربزرگوارشان می باشد .

سالروز ولادت آن حضرت برفرزند دلبند ایشان حضرت مهدی ع وپیروان آن حضرت تبریک وتهنیت باد   

/ 0 نظر / 26 بازدید