وداع با ماه پیامبر(ص)

خداراسپاس که درماه پرفیض وبا برکت شعبان توفیق انجام اعمالی رابه ما نصیب فرمود که راه رابرای رسیدن به ضیافت الهی برایمان هموارنمود. یکی ازانواع صبرها صبرعلی الطاعه است . روزه داشتن به محبت پیامبر رحمت وخودداری ازگناه طلب استغفارودرخواست توبه بعدازنمازصبح (استغفرالله واسئله التوبه . استغفرالله الذی لااله الاانت هوالحی القیوم الرحمن الرحیم هفتادمرتبه وگفتن لااله الاالله ولانعبد الا ایاه مخلصین له الدین ولوکره المشرکون )حداقل هزارباردراین ماه وشب زنده داری نیمه شعبان با نمازهای مخصوصش وزیارت امام حسین ع درشب وروزنیمه شعبان وغسل وادعیه اش همه وهمه نسخه هایی است که برای مداوای انسانهای دردمند روحی وجسمی توسط ائمه معصومین برای ما نوشته شده است که هرکدام درجای خود کاربردی خاص دارد.ازاینکه ماه شعبان المعظم ماه رسول اعظم ص روبه پایان است واین سفره فیض دارد برچیده می شود حیف وهزارحیف اما ازاینکه ماه ضیافت الهی درپیش است که امیدوارم ما نیزازدعوت شدگان باشیم ولیاقت مهمانی خدارا پیداکنیم شکر وبی نهایت شکر .

ای رسول خدا چگونه با ماه توخداحافظی کنیم درحالی که نمی دانیم مشمول رحمت حضرت قرارگرفته ایم یا نه ؟ تورا به جان زهرایت وحسینت قسم وتورا به جان ونفست یعنی امیرالمومنین وتورا به جان جگرگوشه ات امام مجتبی ع برایمان ازحضرت باریتعالی دعوتنامه ضیافت دریافت کن که آنطورکه شاید وباید است بندگی حضرت حق کنیم .بندگی خالصانه حضرت حق آرزوی دیرینه ماست که برای هر انسان بی سروپایی چون حقیر زیاده خواهی است ، اما لطف وکرم شما خاندان وحی فراترازآن است ومی توان با دعای خیر شما به چنین درجه ای رسید .

السلام علیک ایهاالبشیر والنذیر وسراج المنیر یا رسول الله یا حجه الله علی خلقه یاسیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله

 

/ 0 نظر / 27 بازدید