قابل توجه همه اعضای محترم شرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج

سلام به شما همشهریهای خوب وقدرشناس
ازاینکه چندین نوبت است اعلام می شود باقیمانده سهام را وجه آن را بپردازید فقط بخاطر اینست که می خواهیم اوراق سهام را به نام صادرکنیم ودرمجمع عمومی سالانه تقدیمتان کنیم وازطرفی باید حسابهای شرکت درپایان سال بسته شود .امیداست هرچه سریعتر نسبت به باقیماند ه ۹۰۰۰۰تومان ویا خرید سهام تا۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان اقدام نمایید تاشاهد شکوفایی ورشد وپیشرفت شرکت باشیم .خدابه شما جزای خیر دهد.

/ 0 نظر / 5 بازدید