هیئت مدیره باحضورگروهی ازصاحبنظران

بنام خداوند هستی بخش

شرکت تعاونی آزاداندیشان ایراج درجهت صعود قله های تعالی وتوسعه با توکل به خدا وهمت وپشتیبانی غیورمردم ایراج

درپی تصمیم اخیر هیئت مدیره شرکت آزاداندیشان مبنی بردعوت ازصاحب نظران درعرصه تولید وفرهنگ و... اولین گروه ازهمشهریان بادعوت رسمی وکتبی مدیرعامل شرکت ،روزگذشته درجلسه ای که  طبق هماهنگی درمنزل یکی ازاعضای هیئت مدیره (جناب حاج محمد حسین نجفی) تدارک شده بود حضوریافتند. ضمن تشکر اززحمات حاج آقا نجفی بخاطر قبول این زحمت مسایل وموارد ذیل دراین جلسه مطرح گردید .ضمن اینکه قراراست درآینده ای نزدیک گروه دیگری ازهمشهریان دعوت به جلسه شوند.

شروع رسمی جلسه ساعت ۱۵:۴5روزجمعه مورخ 20/2/87تلاوت آیات قرآن مجید

 خوشامد گویی توسط میزبان حاج آقا نجفی خوشامد گویی

ارایه گزارش جامع فعالیتهای شرکت، توسط حاج آقا زاهد(مدیرعامل )

بیان چشم اندازواستراتژی شرکت ونیز طرحهای دردست مطالعه شرکت توسط حاج رسول دانا (رئیس هیئت مدیره )

گزارشی دررابطه با تولید تینر واقدامات انجام شده توسط مهندس اشرف (عضو هیئت مدیره )

ارایه نظرات توسط آقایان ابومحمد مهرنوش جمشیدی ، محمدحسین عامری ، محمدحسن عامری ، حاج اکبر زاهد، دکتر فرج ا...زاهد، جناب یازان ، حاج محمد مسعود، حاج محمدحسین مسعود، کربلایی فرهاد نجفی ، جناب دهیار محمد حسن مسعود ، کربلایی عبدالرضا مسعود ،داود معتمدی وحاج علی اکبر وسایر عزیزان

پاسخ به سوالات مطرح شده توسط اعضای هیئت مدیره

دراین جلسه باتوجه به هزینه بربودن طرحهای دردست اقدام ازقبیل یخ سازی وتینر سازی ودرخواست هیئت مدیره ازمدعوین جهت کمکهای مالی تعداد479سهم خریداری شد بمبلغ 14370000تومان که مبلغ 4500000تومان بصورت نقدی وبقیه بصورت اقساطی می باشد .

بالاترین سهم خریداری شده توسط عزیزان حاضر درجلسه 60سهم وحداقل آن سه سهم بود .

ضمن تشکر ازعزیزان شرکت کننده مقررگردید نظرات ارایه شده جمع بندی وروی تک تک آنها کار کارشناسی انجام ودرصورت قابل اجرا بودن اقدام گردد.

همچنین ازبذل محبت عزیزان تشکر می گردد.وامید است اینگونه جلسات ستمراریابد.  پیامد جلسه مذکور مقررشد درایراج کسانیکه مایلند سهام بصورت اقساطی خریداری نمایند ازطریق حاج جعفر ازبلند گو اعلام گردد.تعدادی کمی ازمدعوین به دلیل مشکلاتی که داشتند نتوانستند درجلسه حضوریابند .ضمن اینکه قبل ازشروع جلسه علت نیامدن خودرا توضیح داده وازاین بابت عذرخواهی نمودند.

ضمنا ازاینکه همه همشهریان مقیم تهران واطراف دعوت نشدند بعلت محدویت مکانی وزمانی بود ونیز بطول انجامیدن جلسات که ازحوصله خارج بود .

ضمن احترام به همه همشهریان دست فرد فرد آنها رابوسیده وبتدریج با برنامه ریزی وزمانبندی مناسب ازآنان دعوت بعمل خواهد آمدوازدیدگاههای آنان استفاده خواهدشد.

جلسه ساعت ۱۹باذکرصلوات خاتمه یافت )برمحمد وآل اوصلوات

اولین فروش بلوک شرکت باتوجه به تولید روتین بلوک وکیفیت بالای آن تعداد800قطعه بلوک توسط حاج رسول دانا ازاعضای هیئت مدیره خریداری شد .قیمت بلوک طبق مصوب هیئت مدیره هرقطعه 360تومان می باشد . عزیزانی که قراراست بنایی کنند شایسته است ازبلوکهای شرکت استفاده نمایند . 

موزاییک وکف پوش وبلوک ازتولیدات شرکت است که درصورت نیاز می توانید سفارش دهید.

ضمنا ازتمام وبلاگ نویسان که ازشرکت حمایت می کنند تشکر می شود.  

/ 0 نظر / 2 بازدید