پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

آخرین مهلت برای عزیزانی که موفق به پرداخت اقساط عضویت درشرکت آزاداندیشان نشدند

باعنایت به اینکه شرکت درنظر دارد هرچه سریعتر اوراق سهام اعضا راصادر ودرمجمع عمومی که درروستای ایراج برگزارمی گردد توزیع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید