پست های ارسال شده در مهر سال 1387

قطعه شعری دررابطه با هفته دفاع مقدس ویادواره شهیدان ایراج

                            ایراج سربلنداست چون سروسربلندش آغاز می نمایم با نام حی سبحان   / آن خالق توانا  پروردگار منان صلوات ورحمت حق برخاتم النیین /شرف به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید