پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

آثار دروغ

 نوزده    آثار  سوء  دارد  دروغ                  تاتوانی کن تو پرهیز ازدروغ ازخدالعنت ونفرین  است ومرگ                می برددروادی واهی دروغ موجب محرومیت ازرحمت است               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید