دهیار ایراج راهی ایراج شد.

درپی نشست شب جهارشنبه با نماینده محترم آقای دکتر حسنی وتعدادی ازهمشهریان درحسینه ۱۴معصوم (ع) ومذاکره دهیار با هیئت مدیره شرکت درخصوص نیاز به کف پوش سیمانی وجدول جهت پارک جلو مسجد امام حسین آقای مسعود برای رویت کف پوشها وانجام کارهای دهیاری روزپنجشنبه راهی ایراج خواهد شد. امید است با تلاش وپشت کار ایشان وشورای‌محترم ایراج شاهد شکوفایی ورشد ایراج باشیم .

/ 0 نظر / 7 بازدید