شرح برنامه های همایش جوانان مورخ 12/2/87پنجشنبه

دستور جلسه
۱- تلاوت آیات قرآن مجید توسط یکی ازجوانان
۲- خوشامد گویی
۳- بیان اهداف همایش
۴- استماع نظرات ودیدگاههای جوانان
۵-جمع بندی دیدگاهها ونظرات
۶- تشکیل شورای جوانان
۷- انتخاب اعضای شورای جوانان
۸- انتخاب دبیر جلسه پس ازانتخابات توسط اعضای منتخب
۹- نماز جماعت
پذیرایی مختصر ( چای یا شربت )
ازآنجا که تشکیل شورای جوانان می تواند تداوم بخش جلسات باشد خاطر نشان می گرددکه عضویت درشورای جوانان ایراج یک ضرورت می باشد
درصورتیکه عضویت جوانان حداقل به ۵۰نفر برسد لازم است برای برنامه ریزی واستفاده ازتفکر جوانان لازم است آیین نامه ای تنظیم گردد که درآن آیین نامه راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف مشخص گرددکه خدای ناکرده سلیقه برخورد نگردد.
واین مزدگانی را هم به جوانان عزیز بدهم که گمان نکنند بنده وامثال من که سنهای نزدیک به ۵۰را داریم نقشی داریم خیر بنده فقط برای رضای خدا واستارت زدن این مهم درمیان شما خواهم بود وشما هستید که باید برای جذب یکدیگر تلاش ودراین صحنه فعالیت نمایید .
البته این به معنای قطع همکاری با شما نخواهدبود وهرزمان که شما خواستید درجمعتان خواهیم بود.منتهی نه به عنوان مسئول بلکه بعنوان یک میهمان . ازهمه تقاضا دارم اطلاع رسانی نموده وجوانان رابه این همایش دعوت نمایید . برای سلامتی امام زمان صلوات

/ 0 نظر / 21 بازدید