احسان

قال الله الحکیم: (ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون
همانا خدا یار و یاور نیکوکاران است) " 17 ".
قال على علیه السلام: عاتب اخاک بالاحسان الیه
برادر دینى خود را بجاى سرزنش، احسان و نیکى کن) " 18 ".
شرح کوتاه:
نیکى و نیکوکارى از صفاتى است که خداوند صاحب این صفت را دوست دارد. همانطورى که خداوند به ما احسان کرده است، لازم است ما هم در برابر خوبى هاى مردم نیکى بیشترى نمایم.
اگر کسى با ما بدى هم کرد براى تاءدیب او، با احسان برخورد کنیم، نه اینکه بدى را با بدى جواب دهیم که موجب ازدیاد کینه و دشمنى شود.
شیوه مردان الهى این بود، که اگر کسى به آنها سلام مى کردند، جواب سلام را بهتر کاملتر مى دادند؛ و اگر دستى براى نیکى بسوى آنها دراز مى شد افزون تر پاداش مى دادند.
دلهاى آدمیان دوستدار نیکى کنندگان است؛ و شیطان از این عمل آدمیان صورتش مجروح و دلش جریحه دار مى شود؛ و در این راستاى محسن از منت گذاشتن، احسان خود را خدشه دار نمى کند.

/ 0 نظر / 28 بازدید